Izobraževalni programi

Za predstavitev posameznega programa kliknite na naziv programa.

Izobraževalni program Poklic – strokovna izobrazba Tra-
janje
Splošno izobraževanje
Gimnazija   4
Srednje strokovno izobraževanje
Ekonomski tehnik ekonomski tehnik 4
Strojni tehnik strojni tehnik 4
Kemijski tehnik kemijski tehnik 4
Predšolska vzgoja NOV vzgojitelj predšolskih otrok 4
Poklicno-tehniško izobraževanje
Ekonomski tehnik ekonomski tehnik 2
Strojni tehnik strojni tehnik 2
Tehnik mehatronike tehnik mehatronike 2
Srednje poklicno izobraževanje
Avtoserviser avtoserviser 3
Elektrikar elektrikar 3
Gastronomske in hotelske storitve gastronom hotelir 3
Inštalater strojnih inštalacij inštalater strojnih inštalacij 3
Mehatronik operater mehatronik operater 3
Pečar – polagalec keramičnih oblog pečar-polagalec keramičnih oblog 3
Oblikovalec kovin – orodjar oblikovalec kovin – orodjar 3
Trgovec trgovec 3
Frizer NOV frizer 3