Cenik storitev

Svet Dvojezične srednje šole Lendava je na svoji seji dne 1.10.2014 določil naslednje cene storitev, ki jih bo izvajala DSŠ Lendava:

IZPITI

 
IZPITI OBČANI

  • pisni in ustni izpit – 37,60 €
  • ustni ali pisni izpit – 25,00 €

SPLOŠNA MATURA

  • po ceniku RIC Ljubljana

POKLICNA MATURA

  • pisni in ustni ali seminarska naloga – 46,00 €
  • pisni ali ustni izpit – 37,60 €

ZAKLJUČNI IZPIT

  • pisni in ustni izpit ali seminarska naloga – 46,00 €
  • pisni ali ustni izpit – 37,60 €
  • zaključno delo (projektna naloga in zagovor) – 83,60 €
  • priznavanje PUD-a: potrdilo za PUD/na letnik – 40,00 €

 

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

 

ŠOLNINA: 1000 €
Možno je plačilo na obroke: ob vpisu 250 € (vpisnina) in 6 obrokov x 125 €

IZPITI

VRSTA IZPITA REDNI ROK IZREDNI ROK
  z vpisnino € brez vpisnine € z vpisnino € brez vpisnine €
PISNI IZPIT 15 25 25 30
USTNI IZPIT 15 25 25 30
PISNI + USTNI 25 50 40 50

KONZULTACIJE (za izpit, za izdelavo seminarske naloge, za opravljanje mature): 1 ura individualnih konzultacij – 20 €

 

STROŠKI IZDAJE IZPISA IZ EVIDENCE (izdaje nadomestne listine)

 

Izpis iz evidence Cena
Za izpis izgubljenega spričevala ali obvestila o uspehu, starega do pet let 10,43 €
Za izpis izgubljenega spričevala ali obvestila o uspehu, starejšega od pet let 20,86 €
Za izdajo sklepa o verodostojnosti izdanih javnih listin 10,43 €

Navodila za izdajanje in vloga:

 

KNJIŽNICA

 

zamudnina (na enoto na dan)

Knjižnično gradivo 0,10 €/enoto/dan
Čitalniško gradivo 0,20 €/enoto/dan

opomin: 2,00 €

 

OPOMIN ZA NEPLAČILO RAČUNOV

 

Opomin za neplačilo računov – 1,50 €

 

NAJEM PROSTOROV DSŠ LENDAVA

 

NAJEM ŠPORTNE DVORANE

CENA ENE VADBENE URE ZA OSEBE JAVNEGA PRAVA ZA VADBO ČLANOV KLUBOV IN DRUŠTEV, ZA KATERE NAJEM SOFINANCIRA OBČINA LENDAVA ZA DRUGE UPORABNIKE
ZA CELO ŠPORTNO DVORANO 27,00 € 9,00 € 32,00 €
ZA 2/3 ŠPORTNE DVORANE 20,00 € 6,00 € 22,00 €
ZA 1/3 ŠPORTNE DVORANE 10,00 € 3,00 € 12,00 €

NAJEM UČILNIC

CENA ENE ŠOLSKE URE ZA OSEBE JAVNEGA PRAVA ZA DRUGE UPORABNIKE
učilnica 12,00 € 15,00 €
računalniška učilnica 15,00 € 18,00 €

NAJEM AMFITEATRALNE PREDAVALNICE

CENA ENE URE ZA OSEBE JAVNEGA PRAVA ZA DRUGE UPORABNIKE
AMFITEATRALNA PREDAVALNICA 25,00 € 30,00 €

NAJEM SPECIALNIH UČILNIC IN DELVNIC

Cena ene šolske ure v € Za osebe javnega prava Za druge uporabnike
RPT učilnica 15 18
Ročna delavnica 15 18
Strojna delavnica / CNC stroji 20 25
Avtomehanska delavnica 20 25
Varilnica 28 35

Za najem prostorov se sklene pogodba.

Cenik storitev velja od 01.10.2014 dalje.
Dopolnitve: 21. 12. 2015.