Izvedbeni šolski koledar

IZVEDBENI ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021
2020/2021-es TANÉV ISKOLANAPTÁRA

I. Splošne določbe

Ta izvedbeni šolski koledar je izdelan na osnovi Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 50/12, 8/14 in 30/18) in na osnovi podrobnejših navodil Ministrstva za šolstvo in šport o šolskem koledarju za šolsko leto 2020/2021.


II. Šolsko leto

Šolsko leto 2020/2021 se prične 1. septembra 2020 in konča 31. avgusta 2021. Deli se na dve ocenjevalni obdobji.


III. Pouk

Pouk traja od 1. septembra 2020 do 24. junija 2021 razen za zaključne letnike, ki končajo pouk 21. maja 2021.

 • 1. ocenjevalno obdobje traja od 01.09.2020 do 15.01.2021;
 • 2. ocenjevalno obdobje od 16.01.2021 do 23.06.2021 (za zaključne letnike od 16.01.2021 do 21.05.2021);
 • 21. maj 2021 – podelitev letnih spričeval za zaključne letnike;
 • 24. junij 2021 – podelitev letnih spričeval za ostale letnike.

Priprave na SM, PM in ZI so od 24. do 28. maja 2021.

Ocenjevalne konference:

 • Po prvem ocenjevalnem obdobju: 15. januar 2021 ob 13.30 uri
 • Po drugem ocenjevalnem obdobju: 22. junij 2021 ob 14.30 uri  (za zaključne letnike: 20. maj 2021 ob 14.30 uri)

IV. Trajanje in razporeditev počitnic v šolskem letu

 1. Jesenske počitnice trajajo: od 26. oktobra 2020 do 30. oktobra 2020. Začetek pouka je v ponedeljek, 2. novembra 2020.
 2. Novoletne počitnice trajajo: od 28. decembra 2020 do 31. decembra 2020. Začetek pouka je v ponedeljek, 4. januarja 2021.
 3. Zimske počitnice trajajo: od 15. februarja 2021 do 19. februarja 2021. Začetek pouka je v ponedeljek, 22. februarja 2021.
 4. Prvomajske počitnice trajajo: od 28. aprila 2021 do 30. aprila 2021. Začetek pouka je ponedeljek, 3. maja 2021.
 5. Poletne šolske počitnice za dijake trajajo od ponedeljka, 28. junija do 31. avgust.

V. Pouka prosti dnevi

so razen šolskih počitnic še z zakonom določeni državni prazniki in dela prosti dnevi, dan šole in en dan za sistematične zdravstvene preglede dijakov.

petek, 25. december 2020 božič
petek, 1. januar 2021 novo leto
ponedeljek, 8. februar 2021 slovenski kulturni praznik
ponedeljek, 5. april 2021 velikonočni ponedeljek
petek, 7. maj 2021 dan šole

VI. Proslave in prireditve

3. september 2020 sprejem dijakov prvih letnikov
23. december 2020 dan odprtih vrat
24. december 2020 prireditev ob koncu leta in dnevu samostojnosti in enotnosti
5. februar 2021 proslava ob slovenskem kulturnem prazniku
15. marec 2021 proslava ob madžarskem nacionalnem prazniku
21. maj 2021 slovo od zaključnih letnikov, ples
24. junij 2021 proslava ob podelitvi spričeval in dnevu državnosti
12. julij 2021 proslava ob podelitvi maturitetnih spričeval splošne in poklicne mature ter zaključnega izpita

VII. Rokovnik izpitov

Predmetni, dopolnilni in popravni izpiti

Predmetni izpit, s katerim dijak izboljšuje končno oceno predmeta oziroma programske enote

 • v predzadnjem letniku v času spomladanskega roka popravnih, dopolnilnih in predmetnih izpitov predvidoma od 30. junija do 2. julija 2021 ter v času jesenskega roka popravnih, dopolnilnih in predmetnih izpitov od 16. do 20. avgusta 2021,
 • v zaključnem letniku: 24. do do 26. maj 2021.

Predmetni izpiti za hitrejše napredovanje in prepis v drugi izobraževalni program se opravljajo po dogovoru z dovoljenjem ravnatelja.

Dopolnilni in popravni izpiti

Spomladanski rok Jesenski rok Zimski rok za popravne izpite
od 30. junija do 2. julija 2021 od 16. do 20. avgusta 2021 od 1. februarja do 1. marca 2021

Ravnatelj lahko dijakom iz utemeljenih razlogov v skladu z zakonom določi tudi izredne izpitne roke. Pred odločitvijo si mora pridobiti mnenje učiteljskega zbora in/ali učitelja določenega predmeta oziroma razrednika.

Če dijak opravlja popravni ali dopolnilni izpit iz istega predmeta na spomladanskem in jesenskem roku in ga ne opravi, nima več pravice do izrednega roka. Do izrednega roka je upravičen le v primeru, če iz opravičljivih razlogov ni mogel pristopiti k izpitu v spomladanskem in/ali jesenskem roku.

OKVIRNI KOLEDAR OPRAVLJANJA SPLOŠNE MATURE

 • Esej: 4. maj 2021
 • Začetek SM v spomladanskem roku: 29. maj 2021
 • Začetek ustnih izpitov spomladanskega roka: 14. junij 2021 (rezerva 5. in 12. 6.)
 • Seznanitev kandidatov z uspehom pri SM: 12. julij 2021
 • Začetek SM v jesenskem roku: 24. avgust 2021
 • Seznanitev kandidatov z uspehom pri SM: 16. september 2021
 • Predmaturitetni preizkusi se bodo izvajali v mesecu marcu 2021; v soboto, 13. 3. 2021, se kot obvezni preizkus izvede predmaturitetni preizkus iz matematike.

OKVIRNI KOLEDAR OPRAVLJANJA POKLICNE MATURE

 • Začetek PM v zimskem roku: 1. februar 2021
 • Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM: 3. marec 2021
 • Začetek PM v spomladanskem roku: 29. maj 2021
 • Začetek ustnih izpitov spomladanskega roka: 14. junij 2021 (rezerva 5. in 12. 6.)
 • Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM: 7. julij 2021
 • Začetek PM v jesenskem roku: 24. avgust 2021
 • Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM: 9. september 2021
 • Predmaturitetni preizkusi se bodo izvajali v mesecu marcu 2021; v soboto, 13. 3. 2021, se kot obvezni preizkus izvede predmaturitetni preizkus iz 2. predmeta (gospodarstvo, kemija, strojništvo in mehatronika).

OKVIRNI KOLEDAR OPRAVLJANJA ZAKLJUČNEGA IZPITA

 • Začetek ZI v zimskem roku: 4. februar 2021 (slovenščina, madžarščina)
 • Začetek ZI v spomladanskem roku: 7. junij 2021 (slovenščina, madžarščina)
 • Začetek ZI v jesenskem roku: 24. avgust 2021 (slovenščina, madžarščina)
 • Datume za ostale izpite ZI in datum seznanitve kandidatov z uspehom določi šola sama v šolskem koledarju za izvajanje zaključnega izpita.

VIII. Roditeljski sestanki in govorilne ure

Skupni roditeljski sestanki

 • 3. september 2020 ob 16.30
 • 19. januar 2021 ob 16.30
 • 15. april 2021 ob 16.30

Skupne govorilne ure

 • 24. november 2020 ob 16.30
 • 15. april 2021 zaključni letniki ob 16.30
 • 27. maj 2021 ostali ob 16.30

Ravnateljica:
Silvija Hajdinjak Prendl