Izvedbeni šolski koledar

IZVEDBENI ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
A 2019/2020-as TANÉV ISKOLANAPTÁRA

 

I. Splošne določbe

Ta izvedbeni šolski koledar je izdelan na osnovi Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18) in na osnovi podrobnejših navodil Ministrstva za šolstvo in šport o šolskem koledarju za šolsko leto 2019/2020.


II. Šolsko leto

Šolsko leto 2019/2020 se prične 1. septembra 2019 in konča 31. avgusta 2020. Deli se na dve ocenjevalni obdobji.


III. Pouk

Pouk traja od 2. septembra 2019 do 24. junija 2020 razen za zaključne letnike, ki končajo pouk 22. maja 2020.

 • 1. ocenjevalno obdobje traja od 02.09.2019 do15.01.2020,
 • 2. ocenjevalno obdobje od 16.01.2020 do 21.06.2020,
  • za zaključne letnike od 16.01.2020 do 22.05.2020.

Dijaki 3. e in f razreda imajo 1 ocenjevalno obdobje, ki traja od 2.9.2019 do 22.5.2020.

25. maj 2020 – podelitev letnih spričeval za zaključne letnike.
24. junij 2020 – podelitev letnih spričeval za ostale letnike.

Priprave na SM, PM in ZI so od 25. do 29. maja 2020.

Ocenjevalne konference:

 1. po prvem ocenjevalnem obdobju: 15. januar 2020 ob 14.30 uri
 2. po drugem ocenjevalnem obdobju: 22. junij 2020 ob 14.30 uri
  1. za zaključne letnike: 22. maj 2019 ob 14.30 uri

IV. Trajanje in razporeditev počitnic v šolskem letu

Jesenske počitnice trajajo: od 28. oktobra 2019 do 1. novembra 2019. Začetek pouka je  v ponedeljek, 4. novembra 2019.

Novoletne počitnice trajajo: od 25. decembra 2019 do 2. januarja 2020. Začetek pouka je v ponedeljek, 6. januarja 2020.

Zimske počitnice trajajo: od 24. februarja 2020 do 28. februarja 2020. Začetek pouka je v ponedeljek, 2. marca 2020.

Prvomajske počitnice trajajo: od 27. aprila 2020 do 1. maja 2020. Začetek pouka je ponedeljek, 4. maja 2020.

Poletne šolske počitnice za dijake trajajo od srede, 26. junija do 31. avgusta


V. Pouka prosti dnevi

so razen šolskih počitnic še z zakonom določeni državni prazniki in dela prosti dnevi, dan šole in en dan za sistematične zdravstvene preglede dijakov.

sreda, 25. december 2019 božič
četrtek, 26. december 2019 dan samostojnosti in enotnosti
sreda, 1. januar 2020
četrtek, 2. januar 2020
novo leto
petek, 3. januar 2020 pouka prost dan, nadomeščanje v soboto, 18. 4. 2020
sobota, 18. 4. 2020 dan šole
ponedeljek, 13. april 2020 velikonočni ponedeljek

VI. Proslave in prireditve

4. september 2019 sprejem dijakov prvih letnikov
19. december 2019 dan odprtih vrat
24. december 2019 prireditev ob koncu leta in dnevu samostojnosti in enotnosti
7. februar 2020 proslava ob slovenskem kulturnem prazniku
13. marec 2020 proslava ob madžarskem nacionalnem prazniku
22. maj 2020 slovo od zaključnih letnikov, ples
24. junij 2020 proslava ob podelitvi spričeval in dnevu državnosti
13. julij 2020 proslava ob podelitvi maturitetnih spričeval splošne in poklicne mature ter zaključnega izpita

VII. Rokovnik izpitov

Predmetni, dopolnilni in popravni izpiti

Predmetni izpit, s katerim dijak izboljšuje končno oceno predmeta oziroma programske enote

 • v predzadnjem letniku v času spomladanskega roka popravnih, dopolnilnih in predmetnih izpitov predvidoma od 1. julija do 3. julija 2020 ter v času jesenskega roka popravnih, dopolnilnih in predmetnih izpitov od 16. do 19. avgusta 2019,
 • v zaključnem letniku: maj 2020.

Predmetni izpiti za hitrejše napredovanje in prepis v drugi izobraževalni program se opravljajo po dogovoru z dovoljenjem ravnatelja.

Dopolnilni in popravni izpiti

Spomladanski rok Jesenski rok Zimski rok za popravne izpite
od 1. julija do 3. julija 2020 od 17. do 19. avgusta 2020 od 3. do 28. februarja 2020

Ravnatelj lahko dijakom iz utemeljenih razlogov v skladu z zakonom določi tudi izredne izpitne roke. Pred odločitvijo si mora pridobiti mnenje učiteljskega zbora in/ali učitelja določenega predmeta oziroma razrednika.

Če dijak opravlja popravni ali dopolnilni izpit iz istega predmeta na spomladanskem in jesenskem roku in ga ne opravi, nima več pravice do izrednega roka. Do izrednega roka je upravičen le v primeru, če iz opravičljivih razlogov ni mogel pristopiti k izpitu v spomladanskem in/ali jesenskem roku.

OKVIRNI KOLEDAR OPRAVLJANJA SPLOŠNE MATURE 2020

 • Esej: 5. maj 2020
 • Začetek SM v spomladanskem roku: 30. maj 2020
 • Začetek ustnih izpitov spomladanskega roka: 15. junij 2020 (rezerva 6. in 13. 6.)
 • Seznanitev kandidatov z uspehom pri SM: 13. julij 2020
 • Začetek SM v jesenskem roku: 24. avgust 2020
 • Seznanitev kandidatov z uspehom pri SM: 18. september 2020
 • Predmaturitetni preizkusi se bodo izvajali v mesecu marcu 2019; v soboto, 7. 3. 2020, se kot obvezni preizkus izvede predmaturitetni preizkus iz slovenščine oz. madžarščine kot maternega jezika.

OKVIRNI KOLEDAR OPRAVLJANJA POKLICNE MATURE 2020

 • Začetek PM v zimskem roku: 3. februar 2020
 • Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM: 4. marec 2020
 • Začetek PM v spomladanskem roku: 30. maj 2020
 • Začetek ustnih izpitov spomladanskega roka: 15. junij 2020 (rezerva 6. in 13. 6.)
 • Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM: 7. julij 2020
 • Začetek PM v jesenskem roku: 24. avgust 2020
 • Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM: 8. september 2020
 • Predmaturitetni preizkusi se bodo izvajali v mesecu marcu 2019; v soboto, 9.3.2019, se kot obvezni preizkus izvede predmaturitetni preizkus iz slovenščine oz. madžarščine.

OKVIRNI KOLEDAR OPRAVLJANJA ZAKLJUČNEGA IZPITA 2020

 • Začetek ZI v zimskem roku: 10. februar 2020 (slovenščina, madžarščina)
 • Začetek ZI v spomladanskem roku: 8. junij 2020 (slovenščina, madžarščina)
 • Začetek ZI v jesenskem roku: 25. avgust 2020 (slovenščina, madžarščina)
 • Datume za ostale izpite ZI in datum seznanitve kandidatov z uspehom določi šola sama v šolskem koledarju za izvajanje zaključnega izpita.

VIII. Roditeljski sestanki in govorilne ure

Skupni roditeljski sestanki

 • 2. september 2019 ob 16.00
 • 21. januar 2020 ob 16.30
 • 9. april 2020 ob 16.30

Skupne govorilne ure:

 • 21. november 2019 ob 16.30
 • 9. april 2020 zaključni letniki ob 16.30
 • 26. maj 2020 ostali ob 16.30

Ravnateljica:
Silvija Hajdinjak Prendl