Izvedbeni šolski koledar

IZVEDBENI ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024
A 2023/2024-es TANÉV ISKOLANAPTÁRA

1. Splošne določbe

Ta izvedbeni šolski koledar je izdelan na osnovi Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18, 9/20, 67/21 in 58/22) in na osnovi podrobnejših navodil Ministrstva za vzgojo in izobraževanje o šolskem koledarju za šolsko leto 2023/2024.

2. Šolsko leto

Šolsko leto 2023/2024 se prične 1. septembra 2023 in konča 31. avgusta 2024. Deli se na dve ocenjevalni obdobji.

3. Pouk

Pouk traja od 1. septembra 2023 do 24. junija 2024 razen za zaključne letnike, ki končajo pouk 22. maja 2024.

 • 1. ocenjevalno obdobje traja od 01.09.2023 do 15.01.2024,
 • 2. ocenjevalno obdobje od 16.01.2024 do 21.06.2024
 • za zaključne letnike od 16.01.2024 do 21.05.2024.

22. maj 2024 – podelitev letnih spričeval za zaključne letnike.
24. junij 2024 – podelitev letnih spričeval za ostale letnike.

Priprave na SM, PM in ZI so od 23. do 28. maja 2024.

Ocenjevalne konference:

1. Po prvem ocenjevalnem obdobju: 15. januar 2024 ob 14.30 uri

2. Po drugem ocenjevalnem obdobju: 20. junij 2024 ob 13.30 uri

 • za zaključne letnike: 21. maj 2024 ob 13.30 uri
4. Trajanje in razporeditev počitnic v šolskem letu
 1. Jesenske počitnice trajajo: od 30. oktobra 2023 do 3. novembra 2023.Začetek pouka je v ponedeljek, 6. novembra 2023.
 2. Novoletne počitnice trajajo: od 27. decembra 2023 do 2. januarja 2024. Začetek pouka je v sreda, 3. januarja 2024.
 3. Zimske počitnice trajajo: od 26. februarja 2024 do 1. marca 2024. Začetek pouka je v ponedeljek, 4. marca 2024.
 4. Prvomajske počitnice trajajo od 28. aprila 2024 do 2. 5. 2024. Začetek pouka je ponedeljek, 6. maja 2024.
 5. Poletne šolske počitnice za dijake trajajo od srede, 26. junija do 31. avgusta.
5. Pouka prosti dnevi

so razen šolskih počitnic še z zakonom določeni državni prazniki in dela prosti dnevi, dan šole in en dan za sistematične zdravstvene preglede dijakov.

ponedeljek, 25. december 2023 božič
torek, 26. december 2023 dan samostojnosti in enotnosti
Ponedeljek, 1. januar 2024 novo leto
torek, 2. januar 2024 novo leto
četrtek, 8. februar 2024 slovenski kulturni praznik
ponedeljek, 1. april 2024 velikonočni ponedeljek
petek, 3. maj 2024 v skladu z 10. členom Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah
petek, 9. 2. 2024 dan šole
6. Proslave in prireditve
11. september 2023 sprejem dijakov prvih letnikov
20. december 2023 dan odprtih vrat
22. december 2023 prireditev ob koncu leta in dnevu samostojnosti in enotnosti
3. februar 2024 maturantski ples
7. februar 2024 proslava ob slovenskem kulturnem prazniku
16. in 17. februar 2024 informativni dan
15. marec 2024 proslava ob madžarskem nacionalnem prazniku
11. maj 2024 dobrodelni tek (delovna sobota)
22. maj 2024 slovo od zaključnih letnikov, ples
24. junij 2024 proslava ob podelitvi spričeval in dnevu državnosti
11. julij 2024 proslava ob podelitvi maturitetnih spričeval splošne in poklicne mature ter zaključnega izpita
7. Rokovnik izpitov

Predmetni, dopolnilni in popravni izpiti

Predmetni izpit, s katerim dijak izboljšuje končno oceno predmeta oziroma programske enote

 • v predzadnjem letniku v času spomladanskega roka popravnih, dopolnilnih in predmetnih izpitov predvidoma od 28. junija do 2. julija 2024 ter v času jesenskega roka popravnih, dopolnilnih in predmetnih izpitov od 16. do 20. avgusta 2024,
 • v zaključnem letniku: 23. do 27. maja 2024.

Predmetni izpiti za hitrejše napredovanje in prepis v drugi izobraževalni program se opravljajo po dogovoru z dovoljenjem ravnatelja.

Dopolnilni in popravni izpiti

Spomladanski rok Jesenski rok Zimski rok za popravne izpite
od 28. junija do 2. julija 2024 od 16. do 20. avgusta 2024 od 1. februarja do 1. marca 2024

Ravnatelj lahko dijakom iz utemeljenih razlogov v skladu z zakonom določi tudi izredne izpitne roke. Pred odločitvijo si mora pridobiti mnenje učiteljskega zbora in/ali učitelja določenega predmeta oziroma razrednika.

Če dijak opravlja popravni ali dopolnilni izpit iz istega predmeta na spomladanskem in jesenskem roku in ga ne opravi, nima več pravice do izrednega roka. Do izrednega roka je upravičen le v primeru, če iz opravičljivih razlogov ni mogel pristopiti k izpitu v spomladanskem in/ali jesenskem roku.

OKVIRNI KOLEDAR OPRAVLJANJA SPLOŠNE MATURE 2024

 • Esej: 7. maj 2024
 • Začetek SM v spomladanskem roku: 29. maj 2024
 • Začetek ustnih izpitov spomladanskega roka: 10. junij 2024 (rezerva 1. 6. in 8. 6.)
 • Seznanitev kandidatov z uspehom pri SM: 11. julij 2024
 • Začetek SM v jesenskem roku: 23. avgust 2024
 • Seznanitev kandidatov z uspehom pri SM: 17. september 2024
 • Predmaturitetni preizkusi se bodo izvajali v mesecu marcu 2024; v soboto, 9. marca. 2024, se kot obvezni preizkus izvede predmaturitetni preizkus iz matematike.

OKVIRNI KOLEDAR OPRAVLJANJA POKLICNE MATURE 2024

 • Začetek PM v zimskem roku: 1. februar 2024
 • Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM: 5. marec 2024
 • Začetek PM v spomladanskem roku: 29. maj 2024
 • Začetek ustnih izpitov spomladanskega roka: 10. junij 2024 (rezerva 1.6. in 8. 6.)
 • Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM: 4. julij 2024
 • Začetek PM v jesenskem roku: 23. avgust 2024
 • Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM: 10. september 2024

Predmaturitetni preizkusi se bodo izvajali v mesecu marcu 2024; v soboto, 9.3.2024, se kot obvezni preizkus izvede predmaturitetni preizkus iz 3. predmeta (angleščina, nemščina in matematika).

OKVIRNI KOLEDAR OPRAVLJANJA ZAKLJUČNEGA IZPITA 2024

 • Začetek ZI v zimskem roku: 12. februar 2024 (slovenščina, madžarščina)
 • Začetek ZI v spomladanskem roku: 4. junij 2024 (slovenščina, madžarščina)
 • Začetek ZI v jesenskem roku: 21. avgust 2024 (slovenščina, madžarščina)

Datume za ostale izpite ZI in datum seznanitve kandidatov z uspehom določi šola sama v šolskem koledarju za izvajanje zaključnega izpita.

8. Roditeljski sestanki in govorilne ure

Skupni roditeljski sestanki

 • 14. september 2023 ob 16.30
 • 25. januar 2024 ob 16.30
 • 11. april 2024 ob 16.30

Skupne govorilne ure:

 • 23. november 2023 ob 16.30
 • 11. april 2024 zaključni letniki ob 16.30
 • 23. maj 2024 ostali ob 16.30

Comments are closed.