Šolski koledar

IZVEDBENI ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

 

I. Splošne določbe

Ta izvedbeni šolski koledar je izdelan na osnovi Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 50/12,  8/14 in 30/18) in na osnovi podrobnejših navodil Ministrstva za šolstvo in šport o šolskem koledarju za šolsko leto 2018/2019.


II. Šolsko leto

Šolsko leto 2018/2019 se prične 1. septembra 2018 in konča 31. avgusta 2019. Deli se na dve ocenjevalni obdobji.


III. Pouk

Pouk traja od 3. septembra 2018 do 24. junija 2019 razen za zaključne letnike, ki končajo pouk 20. maja 2019.

 • 1. ocenjevalno obdobje traja od 03.09.2018 do 15.01.2019,
 • 2. ocenjevalno obdobje od 16.01.2019 do 21.06.2019
 • za zaključne letnike od 16.01.2019 do 20.05.2019.

21. maj 2019 – podelitev letnih spričeval za zaključne letnike.

24. junij 2019 – podelitev letnih spričeval za ostale letnike.

Priprave na SM, PM in ZI so od 21. do 24. maja 2019.

Ocenjevalne konference:

 • Po prvem ocenjevalnem obdobju: 15. januar 2019 ob 14.30 uri
 • Po drugem ocenjevalnem obdobju: 20. junij 2019 ob 14.30 uri
 • za zaključne letnike: 20. maj 2019 ob 14.30 uri

IV. Trajanje in razporeditev počitnic v šolskem letu

Jesenske počitnice trajajo: od 29. oktobra 2018 do 2. novembra 2018. Začetek pouka je  v ponedeljek, 5. novembra 2018.

Novoletne počitnice trajajo: od 25. decembra 2018 do 2. januarja 2019. Začetek pouka je v četrtek, 3. januarja 2019.

Zimske počitnice trajajo: od 18. februarja 2019 do 22. februarja 2019. Začetek pouka je v ponedeljek, 25. februarja 2019.

Prvomajske počitnice trajajo: od 27. aprila 2019 do 2. maja 2019. Začetek pouka je ponedeljek, 6.  maja 2019.

Poletne šolske počitnice za dijake trajajo od srede, 26. junija do 31. avgusta.


V. Pouka prosti dnevi

so razen šolskih počitnic še z zakonom določeni državni prazniki in dela prosti dnevi, dan šole in en dan za sistematične zdravstvene preglede dijakov.

ponedeljek, 24. december 2018
in torek, 25. december 2018
božič
(nadomeščanje 24. 12. bo v soboto, 29. 9. 2018)
torek, 1. januar 2019
in sreda, 2. januar 2019
novo leto
petek, 8. februar 2019 slovenski kulturni praznik
ponedeljek, 22. april 2019 velikonočni ponedeljek
petek, 3. maj 2019 pouka prost dan, nadomeščanje v soboto, 11. 5. 2019
11. 5. 2019 dan šole

VI. Proslave in prireditve 

5. september 2018 sprejem dijakov prvih letnikov
20. december 2018 dan odprtih vrat
21. december 2018 prireditev ob koncu leta in dnevu samostojnosti in enotnosti
7. februar 2019 proslava ob slovenskem kulturnem prazniku
15. marec 2019 proslava ob madžarskem nacionalnem prazniku
21. maj 2019 slovo od zaključnih letnikov, ples
24. junij 2019 proslava ob podelitvi spričeval in dnevu državnosti
11. julij 2019 proslava ob podelitvi maturitetnih spričeval splošne in poklicne mature ter zaključnega izpita

VII. Rokovnik izpitov

Predmetni, dopolnilni in popravni izpiti

Predmetni izpit, s katerim dijak izboljšuje končno oceno predmeta oziroma programske enote

 • v predzadnjem letniku v času spomladanskega roka popravnih, dopolnilnih in predmetnih izpitov predvidoma od 1. julija do 3. julija 2019 ter v času jesenskega roka popravnih, dopolnilnih in predmetnih izpitov od 16. do 20. avgusta 2019,
 • v zaključnem letniku: maj 2019.

Predmetni izpiti za hitrejše napredovanje in prepis v drugi izobraževalni program se opravljajo po dogovoru z dovoljenjem ravnatelja.

Dopolnilni in popravni izpiti

Spomladanski rok Jesenski rok Zimski rok za popravne izpite
od 1. julija do 3. julija 2019 od 16. do 20. avgusta 2019 od 1. do 28. februarja 2019

Ravnatelj lahko dijakom iz utemeljenih razlogov v skladu z zakonom določi tudi izredne izpitne roke. Pred odločitvijo si mora pridobiti mnenje učiteljskega zbora in/ali učitelja določenega predmeta oziroma razrednika.

Če dijak opravlja popravni ali dopolnilni izpit iz istega predmeta na spomladanskem in jesenskem roku in ga ne opravi, nima več pravice do izrednega roka. Do izrednega roka je upravičen le v primeru, če iz opravičljivih razlogov ni mogel pristopiti k izpitu v spomladanskem in/ali jesenskem roku.

OKVIRNI KOLEDAR OPRAVLJANJA SPLOŠNE MATURE 2019

 • Esej: 7. maj 2019
 • Začetek SM v spomladanskem roku: 29. maj 2019
 • Začetek ustnih izpitov spomladanskega roka: 13. junij 2019 (rezerva 1. in 8. 6.)
 • Seznanitev kandidatov z uspehom pri SM: 11. julij 2019
 • Začetek SM v jesenskem roku: 24. avgust 2019         
 • Seznanitev kandidatov z uspehom pri SM: 17. september 2019
 • Predmaturitetni preizkusi se bodo izvajali v mesecu marcu 2019; v soboto, 9. 3. 2019, se kot obvezni preizkus izvede predmaturitetni preizkus iz tujega jezika.

 OKVIRNI KOLEDAR OPRAVLJANJA POKLICNE MATURE 2019

 • Začetek PM v zimskem roku: 1. februar 2019
 • Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM: 4. marec 2019
 • Začetek PM v spomladanskem roku: 29. maj 2019
 • Začetek ustnih izpitov spomladanskega roka: 13. junij 2019 (rezerva 1. in8. 6.)
 • Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM: 5. julij 2019         
 • Začetek PM v jesenskem roku: 24. avgust 2019
 • Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM: 9. september 2019             
 • Predmaturitetni preizkusi se bodo izvajali v mesecu marcu 2019; v soboto, 9.3.2019, se kot obvezni preizkus izvede predmaturitetni preizkus iz tujega jezika ali matematike.

OKVIRNI KOLEDAR OPRAVLJANJA ZAKLJUČNEGA IZPITA 2019

 • Začetek ZI v zimskem roku: 11. februar 2019 (slovenščina, madžarščina)
 • Začetek ZI v spomladanskem roku: 5. junij 2019 (slovenščina, madžarščina)
 • Začetek ZI v jesenskem roku: 26. avgust 2019 (slovenščina, madžarščina)
 • Datume za ostale izpite ZI in datum seznanitve kandidatov z uspehom določi šola sama v šolskem koledarju za izvajanje zaključnega izpita.

VIII. Roditeljski sestanki in govorilne ure

Skupni roditeljski sestanki

 • 3. september 2018 ob 16.00
 • 22. januar 2019 ob 16.30
 • 9. april 2019 ob 16.30

Skupne govorilne ure

 • 22. november 2018 ob 16.30
 • 9. april 2019 zaključni letniki ob 16.30
 • 28. maj 2019 ostali ob 16.30

Ravnateljica:
Silvija Hajdinjak Prendl