Učbeniški sklad

Šola omogoča vsem dijakom, da si na podlagi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada. Seznam vseh obveznih gradiv je objavljen najkasneje 15. junija. Cena izposojevalnine za eno šolsko leto znaša največ 1/3 nabavne cene vseh v kompletu zbranih učbenikov in se plača po položnici. Dijaki si lahko izposodijo celoten komplet učbenikov. Izposojevalnina za posamezni program in letnik je pripisana na naročilnici.

Učbeniške komplete določijo profesorji posameznih predmetnih aktivov.

Dijaki dobijo učbenike v prvem tednu pouka, ob koncu šolskega leta pa jih vrnejo v celoti.

Če dijak učbenik poškoduje, izgubi, iztrga liste, upogiba liste ali ga popiše, ga je dolžan nadomestiti z novim ali zanj plačati odškodnino po pravilniku. Višina odškodnine je določena z nabavno ceno in starostjo učbenika.

Seznam učbenikov in naročilnico za naslednje šolsko leto dobijo dijaki v tiskani obliki v sredini junija.

Ostala pravila glede učbeniškega sklada:

 • Dijaki vrnejo učbenike v učilnici multimedije zadnji teden pouka po objavljenem urniku in pred podelitvijo spričeval ob koncu pouka, izjema so popravni izpiti.
 • Dijaki, ki ne vrnejo učbenikov iz preteklega leta, si ne morejo izposoditi učbenikov za novo šolsko leto. Zaključni letniki vračajo gradivo po opravljenih ustnih izpitih.
 • Pogoj za izposojo novih učbenikov so poravnani vsi stroški in obveznosti do knjižnice in šole (vrnjeno vse gradivo in poravnani vsi stroški) ter potrdilo o plačilu položnice.
 • V primeru izpisa dijakom vračamo sorazmerni delež izposojevalnine.
 • V primeru naknadnega vpisa dijakom zaračunamo sorazmerni delež izposojevalnine.

Dijaki, ki ponavljajo letnik, vrnejo učbenike. Z novim šolskim letom jih dobijo nazaj, če želijo. Izposoja se jim ponovno zaračuna.

Gradiva

Gradiva 2024/25 Arhiv
Avtoserviser
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik PTI
Elektrikar
Frizer
Gastronom hotelir
Gimnazija
Kemijski tehnik
Mehatronik-operater
Pečar-polagalec keramičnih oblog
Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Pomočnik v tehnoloških procesih
Predšolska vzgoja
Strojni tehnik
Strojni tehnik PTI
Tehnik mehatronike PTI
Trgovec
Gradiva 2014/15
Gradiva 2015/16
Gradiva 2016/17
Gradiva 2017/18
Gradiva 2018/19
Gradiva 2019/20
Gradiva 2020/21
Gradiva 2021/22
Gradiva 2022/23
Gradiva 2023/24

Vloga za zmanjšano izposojevalnino

Dijaki, pri katerih ugotovljena višina mesečnega prihodka na družinskega člana v zadnji veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ne presega 30 % povprečne neto plače v RS, so upravičeni do subvencije. Vlogo za zmanjšano izposojevalnino učbenikov v naslednjem šolskem letu oddajo do zadnjega dne pouka v svetovalni službi.

Naročanje in prevzem učbenikov

Bodoči dijaki, ki se vpisujejo v 1. letnik, prejmejo naročilnico za svoj komplet učbenikov po pošti in jo oddajo ob vpisu (ali najkasneje do konca pouka) v svetovalni službi.

Dijaki od 2. do 5. letnika naročilnice za učbeniške komplete dobijo pri razredniku in jih oddajo najkasneje do 20. junija.

Dijaki bodo učbeniške komplete prevzeli prvi teden septembra po objavljenem urniku.

Ponudniki

Nakup delovnih zvezkov in ostalih potrebnih gradiv lahko opravite po lastni izbiri tudi pri naslednjih ponudnikih:

 • KOPIJA – NOVA
  Pri Kopiji – novi so se odločili za način naročanja v elektronski obliki. Na njihovi spletni strani izberete šolo, program in letnik, nato se prikaže seznam potrebnih gradiv – povezava.
 • DZS
  Pri knjigarnah DZS (Mercator center, Plese 1 MS ali BTC, Nemčavci 1 d) so se odločili za naročanje v njihovih knjigarnah in papirnicah, kjer že imajo seznam gradiv za naslednje šolsko leto po letnikih in programih.
 • MLADINSKA KNJIGA
  Tudi v papirnici MK v Murski Soboti (TC Maximus) imajo seznam gradiv za naslednje šolsko leto po letnikih in programih.
 • OFFICE&MORE
  V knjigarni Office&More pa so tudi letos, tako kot prejšnja leta, pripravili seznam gradiv v pisni obliki, tega dijaki dobijo v šoli ob vpisu oziroma pri razrednikih.

Comments are closed.