Splošni pogoji uporabe spletne strani ter profilov Facebook in Instagram

Spletna stran ter profila Facebook in Instagram (v nadaljevanju: spletna mesta) so namenjeni predstavitvi in promociji Dvojezične srednje šole Lendava (v nadaljevanju: šola) in objavljanju novic s področja dejavnosti le-te. Preko spletnih mest je možno dostopati do informacij, ki jih dijaki in starši potrebujejo pri izobraževanju na šoli.

Imetnik in upravljavec spletnih mest je Dvojezična srednja šola Lendava – Kétnyelvű középiskola, Lendva, Kolodvorska ulica 2E, 9220 Lendava, Slovenija, Davčna številka: 39462692, Matična številka: 5084067000 (v nadaljevanju: upravljavec).

Pogoji uporabe spletnih mest veljajo za vsako obliko uporabe funkcij spletnih mest. Z obiskom se obiskovalec spletnih mest (v nadaljevanju: obiskovalec) strinja s temi pogoji uporabe in jih v celoti sprejema.

Pogoji uporabe predstavljajo pravno veljaven in zavezujoč sporazum med upravljavcem in  obiskovalcem ter veljajo od trenutka, ko so objavljeni na spletnih mestih. Izdaja jih upravljavec, ki jih lahko kadarkoli brez vnaprejšnjega obvestila spremeni, novi pa stopijo v veljavo z objavo na spletnih mestih. Obiskovalec je odgovoren, da je seznanjen z veljavnimi pogoji uporabe in jih upošteva.

Omejena uporaba objavljenih vsebin

Vsebina spletnih mest, vsa besedila, grafike, logotipi, slike, multimedijske vsebine, programska oprema, izvorna koda, drugi dokumenti so last upravljavca in so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine oz. podatkovne zbirke.

Vsebino spletnih mest ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati, ne delno in tudi ne v celoti, brez predhodnega pisnega soglasja upravljavca. Uporaba vsebin spletnih mest v druge namene kot za lastne potrebe, je dovoljena le na podlagi predhodnega pisnega soglasja upravljavca. Za vsako komercialno rabo spletnih mest je potreben predhoden dogovor z upravljavcem.

Dostopnost spletnih mest

Upravljavec si prizadeva, da bodo vsebine in storitve spletnih mest dostopne za uporabo vse dni na leto, 24 ur na dan, razen kadar gre za krajše ustavitve zaradi tehničnih razlogov. Upravljavec si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila prekine delovanje spletnih mest, če meni, da je to potrebno. Upravljavec v teh primerih ne odgovarja za kakršnokoli neposredno ali posredno škodo obiskovalca oz. uporabnika spletnih mest upravljavca.

Varovanje zasebnosti

Obiskovalec z uporabo spletnih mest soglaša, da upravljavec z namenom zagotavljanja storitev spletnih  mest zbira in obdeluje podatke v skladu s Politiko zasebnosti (GDPR).

Odgovornosti in pravice upravljavca

Informacije, objavljene na spletnih mestih, so informativne narave. Upravljavec se bo trudil za točnost, pravilnost, ažurnost ter koristnost vsebin spletnih mest, vendar ni odgovoren za napake, ki se lahko zgodijo ob objavljanju vsebin. Slednje bo v najkrajšem času odpravil.

Kadar povezave na spletnih mestih vodijo do spletnih strani izven domen spletnih mest, te strani niso pod nadzorom upravljavca in ta nima nobenega vpliva na njihovo vsebino. Upravljavec zato ne jamči za vsebino in varnost teh spletnih strani, prav tako pa ne prevzema odgovornosti za varstvo in zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Upravljavec zagotavlja, da bo storitve in funkcionalnosti spletnih mest skušal zagotavljati na najvišji možni ravni in da si bo prizadeval odpravljati napake v delovanju v najkrajšem možnem času. Upravljavec ni odgovoren za slabo delovanje ali nedelovanje spletnih mest zaradi motenj ali nedelovanja internetnega omrežja ter motnje delovanja, ki so posledica višje sile.

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega opozorila spremeni, razširi, doda ali odstrani vsebino spletnih mest in/ali nabor storitev, ki jih ta ponujajo, kar vključuje tudi spremembo funkcionalnosti mest in/ali uporabniške izkušnje.

Upravljavec ni odgovoren za kakršnokoli okvaro ali izgubo podatkov, ki je posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti programske ali strojne opreme ali nespretnosti obiskovalca. Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno škodo, ki bi obiskovalcu nastala zaradi uporabe spletnih mest ali informacij oz. vsebin, ki so na njih objavljene. Omejitev odgovornosti med drugim vključuje škodo, ki bi obiskovalcu lahko nastala zaradi netočnosti, nepopolnosti ali napačnosti objavljenih informacij ali netočnosti, nepopolnosti ali neresničnosti informacij.

Upravljavec vse morebitne reklamacijske in druge postopke z obiskovalci vodi skladno s pravili delovanja in veljavno zakonodajo Republike Slovenije. Upravljavec se zavezuje, da bo tekoče reševal morebitne tehnične in vsebinske težave in jih odpravil v najkrajšem možnem času.

Odgovornosti in pravice obiskovalca

Pregledovanje vsebin spletnih mest je omogočeno vsem obiskovalcem brez omejitev ali registracije.

Obiskovalec spletna mesta uporablja na lastno odgovornost. Dolžan je zagotoviti ukrepe za varovanje svoje informacijske opreme, ki so potrebni za nemoten in varen dostop do spleta. Obiskovalec je prav tako sam odgovoren za varovanje svojih podatkov in drugih podatkov, ki jih prenaša preko svetovnega spleta. Upravljavec zagotavlja le zaščito v obsegu, ki ga določajo ti pogoji uporabe (varstvo osebnih podatkov).

Obiskovalec je dolžan uporabljati spletna mesta v skladu z njihovim namenom, predpisi, temi splošnimi pogoji ter navodili upravljavca in izključno na način, da s tem upravljavcu ne povzroča škode. Obiskovalec se je dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki bi lahko imele za posledico nedelovanje, nepravilno ali omejeno delovanje spletnih mest, njihove funkcionalnosti ali storitev, ki jih omogoča, ali okrnitev podatkovne integritete spletnih mest. Obiskovalec je dolžan obvestiti upravljavca o izpadu v delovanju spletnih mest ali njihove funkcionalnosti po elektronski pošti na naslov .

Končne določbe

Vsa vprašanja, pripombe in/ali pomisleke v zvezi s pogoji uporabe sprejemamo na elektronskem naslovu .

Ti splošni pogoji veljajo od 1. 9. 2021.

Comments are closed.