Pečar – polagalec keramičnih oblog

PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG DV

CSERÉPKÁLYHAÉPÍTŐ-KERÁMIABURKOLÓ

 • Čas trajanja izobraževanja: 3 leta
 • Naziv strokovne izobrazbe: pečar-polagalec keramičnih oblog/pečarka polagalka keramičnih oblog
 • Stopnja izobrazbe: IV.

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcu, kjer se izvaja praktično usposabljanje z delom.

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali je pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Štipendije za deficitarne poklice

Dijak, ki se vpiše v 1. letnik programa pečar – polagalec keramičnih oblog, lahko zaprosi za štipendijo za deficitarne poklice, ki jih razpisuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/deficitarne/

Delo in zaposlitev

Keramik se lahko zaposli v podjetjih, kjer izdelujejo keramične izdelke, pa tudi prodajalnah, kjer imajo npr. okrasni in darilni program in obrtnih podjetjih, kjer opravljajo dela kot so:

 • izdelava kaminov ali ležalnih kaminov, lončenih peči, kmečkih peči za peko kruha in gretje, toplozračnih peči;
 • zidanje zidov, dimnikov, lokov in obokov ter izdelava ometov;
 • obzidavanja in oblaganja štedilnikov ali grelnikov vode;
 • izdelava talnih oblog iz keramike, kamna, klinkerja ali mozaika;
 • izdelava stenskih oblog iz mozaika, keramike ali kamna;
 • izdelava oblog zunanjih tlakov v cementni malti;
 • oblaganja stopnic;
 • vsa ostala dela v zvezi s kamnitimi ali keramičnimi oblogami;

Strokovni del izobraževanja

Pečar – polagalec keramičnih oblog bo med izobraževanjem spoznali različna specialna orodja in pripomočke, tehnike polaganja ploščic, spoznali bodo tudi različna lepila, cementne malte in malte za polnjenje reg. Strokovna znanja bodo pridobili iz področja:

 • izdelave lončenih peči, zidanih štedilnikov in kaminov;
 • oblaganja notranjih in zunanjih površin tal, sten, stebrov in stopnic s keramičnimi oblogami;
 • uporabe značilnih pečarskih in keramičnih proizvodov ter veznih materialov;
 • ustrezne uporabe orodja za obdelavo pečarskih in keramičnih proizvodov pri izdelavi izrezov, odprtin in profilov;
 • rabe materialov, branje načrtov in prenašanje dimenzij in višinskih kot iz načrta na objekt;
 • uporabe tehnične dokumentacije za opravljanje pečarskih del in polaganje keramičnih oblog;
 • upoštevanja načel varovanja zdravja, varstva pri delu in varovanja okolja;
 • izvajanja vzdrževalnih in sanacijskih del na pečarskih izdelkih in keramičnih oblogah.

Praktični del izobraževanja in PUD

Praktični del izobraževanja poteka na dva načina:

 • s praktičnim poukom v šolskih delavnicah,
 • s praktičnim usposabljanjem pri delodajalcu – PUD.

Dokončanje izobraževanja:

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora biti dijak pozitivno ocenjen pri vseh splošnoizobraževalnih in strokovnih modulih ter modulih odprtega kurikula, določenimi s predmetnikom. Poleg tega mora uspešno opraviti interesne dejavnosti in praktično usposabljanje pri delodajalcu. Vse to je pogoj za opravljanje zaključnega izpita.

Program se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine ali madžarščine
 • izdelek oziroma storitev in zagovor

Po uspešno opravljenem zaključenem izpitu se dijak:

 • lahko zaposli ali
 • nadaljuje šolanje v poklicno – tehničnem izobraževanju, ki traja dve leti in si pridobi naziv Gradbeni tehnik in s tem V. stopnjo izobrazbe.

Predmetnik

Oznaka Programske enote Obvezno/ izbirno Skupno število ur Število kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 213 12
P2 Madžarščina I , Madžarščina II obvezno 213 12
P3 Matematika obvezno 213 12
P4 Tuji jezik obvezno 164 9
P5 Umetnost obvezno 33 2
P6 Naravoslovje obvezno 132 6
P7 Družboslovje obvezno 132 6
P8 Športna vzgoja obvezno 164 7
Skupaj A   1264 66
B – Strokovni moduli
M1 Gradbeništvo obvezno 198 10
M2 Osnovna gradbena tehnologija obvezno 165 8
M3 Strokovno risanje obvezno 99 4
M4 Pečarstvo in polaganje keramičnih oblog obvezno 455 22
M5 Izolacije izbirno 65 4
M6 Ročna obdelava kamna izbirno 65 4
M7 Zidanje izbirno 65 4
M8 Ometi izbirno 65 4
M9 Upravljanje viličarja izbirno 65 4
M10 Pleskarska dela izbirno 65 4
Skupaj B   1047 52
Od tega minimalno za praktično izobraževanje:
C- Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk   280 12
Č – Praktično usposabljanje z delom
  Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu   1292 53
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti   160 7
E – Odprti del kurikuluma
  Odprti kurikulum   195 9
Skupaj pouka (A+B+E)   2506 127
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)   1572 65
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)   2666 134
Skupaj (A+B+Č+D+E)   3958 187
Zaključni izpit

(izdelek oziroma storitev in zagovor)

  2
Skupaj kreditnih točk   189
 
Število tednov izobraževanja v šoli   72  
Število tednov praktičnega usposabljanja z delom   34  
Število tednov interesnih dejavnosti   5  
Skupno število tednov izobraževanja   111