Pečar – polagalec keramičnih oblog

 • ČAS TRAJANJA IZOBRAŽEVANJA: 3 leta
 • NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE: pečar – polagalec keramičnih oblog/pečarka – polagalka keramičnih oblog
 • STOPNJA IZOBRAZBE: IV.
 • IZVEDBA: Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcu, kjer se izvaja praktično usposabljanje z delom.

VPISNI POGOJI:

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje.

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE:

Dijak, ki se vpiše v 1. letnik programa pečar – polagalec keramičnih oblog, lahko zaprosi za štipendijo za deficitarne poklice, ki jih razpisuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/deficitarne/

OPIS POKLICA:

Pečar – polagalec keramičnih oblog s svojimi izdelki opremlja in poživlja kuhinje, kopalnice, sanitarije, predsobe, hodnike, stopnice, balkone, terase, vhode, prehode, kopališča, bazene ali laboratorijske prostore, iz izdelanih pečnic za peči vgrajuje sodobne lončene peči, kamine in štedilnike. Polagalec keramičnih oblog lepi ploščice na ravne in trde podlage, stene in tla. Pri tem nanaša določeno količino veziva na podlago in na ploščice, ki jih sproti pritrjuje. Pečar – polagalec keramičnih oblog mora biti telesno spreten in fizično vzdržljiv, imeti mora spretne roke, občutek za fino obdelavo ter prostorsko predstavljivost.

NAJPOGOSTEJŠA DELA: 

 • izdelava lončenih peči, zidanih štedilnikov in kaminov,
 • oblaganje notranjih in zunanjih površin tal, sten, stebrov in stopnic s keramičnimi oblogami,
 • uporaba značilnih pečarskih in keramičnih proizvodov ter veznih materialov,
 • uporaba tehnične dokumentacije za opravljanje pečarskih del in polaganje keramičnih oblog,
 • izvajanje vzdrževalnih in sanacijskih del na pečarskih izdelkih in keramičnih oblogah.

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA:

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora biti dijak pozitivno ocenjen pri vseh splošnoizobraževalnih in strokovnih modulih ter modulih odprtega kurikula, določenih s predmetnikom. Poleg tega mora uspešno opraviti interesne dejavnosti in praktično usposabljanje pri delodajalcu. Vse naštete obveznosti so pogoj za opravljanje zaključnega izpita.

Program se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine ali madžarščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

MOŽNOSTI NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA: 

Po uspešno opravljenem zaključenem izpitu lahko dijak nadaljuje šolanje v programu poklicno-tehniškega izobraževanja, ki traja dve leti, in pridobi naziv Gradbeni tehnik ter s tem V. stopnjo izobrazbe.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE:

Pečar – polagalec keramičnih oblog se lahko zaposli v podjetjih, kjer izdelujejo keramične izdelke, pa tudi v prodajalnah, kjer imajo npr. okrasni in darilni program. Zaposli se lahko v obrtnih podjetjih, kjer opravlja dela, kot so:

 • izdelava kaminov ali ležalnih kaminov, lončenih peči, kmečkih peči za peko kruha in gretje, toplozračnih peči,
 • zidanje zidov, dimnikov, lokov in obokov ter izdelava ometov,
 • obzidavanje in oblaganje štedilnikov ali grelnikov vode,
 • izdelava talnih oblog iz keramike, kamna, klinkerja ali mozaika,
 • izdelava stenskih oblog iz mozaika, keramike ali kamna,
 • izdelava oblog zunanjih tlakov v cementni malti,
 • oblaganje stopnic,
 • vsa ostala dela v zvezi s kamnitimi ali keramičnimi oblogami.

Ob izpolnjevanju nekaterih dodatnih pogojev pa lahko odpre tudi svojo lastno obrtno dejavnost.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM:

Dijaki opravljajo praktično usposabljanje z delom v 1., 2. in v 3. letniku, skupaj 34 tednov.

Pri organiziranju in izvajanju aktivno sodelujemo s podjetji in obrtniki v regiji in izven nje ter s Pomursko gospodarsko zbornico in Obrtno podjetniško zbornico Lendava.

 

Predmetnik pečarja – polagalca keramičnih oblog

 

Utrinki


Comments are closed.