Izjava o dostopnosti

S spodbujanjem vključenosti in dostopnosti lahko vsem omogočimo enake možnosti za razvoj. Pomembno je, da se uporabnikom omogoči zaznavanje, razumevanje, navigacijo ter interakcijo s spletom. S tem namenom smo na šolski spletni strani dodali nov vtičnik, ki ponuja funkcionalnosti, namenjene osebam s posebnimi potrebami.

Z vtičnikom obiskovalcem omogočamo, da prikaz spletišča prilagodijo svojim potrebam.

Obiskovalci spletnih strani tako lahko

  • spremenijo pisavo,
  • povečajo velikost besedil,
  • spremenijo kontrast barv na spletišču,
  • ustavijo premike in
  • uredijo besedilo, tako da bodo vse povezave podčrtane.

Vtičnik SOGO dostopnost omogoča funkcionalnosti na stopnji AA (WCAG 2.0), je skladen s standardom SIST EN 301 549 V1.1.2, ki je zahtevan v ZDSMA.

Stopnja skladnosti

Spletna stran je delno skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost strani nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

  • skenirani dokumenti v obliki PDF,
  • programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila),
  • različne kompleksne tabele s podatki,
  • organigrami,
  • vsebina v formatih, ki zahteva prenos in uporabo namenskih aplikacij.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran Dvojezične srednje šole Lendava, ki se nahaja na spletnem naslovu https://www.dssl.si/.

Na elektronski naslov nas lahko obvestite, če naša spletna stran ni skladna z zahtevami glede dostopnosti iz 5. člena ZDSMA oziroma zaprosite za informacije glede vsebin spletišč in mobilnih aplikacij iz drugega odstavka 3. člena tega zakona ter za informacije, ki v skladu z oceno o nesorazmernem bremenu iz 6. člena tega zakona niso objavljene v dostopni obliki.

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij

Ministrstvo za javno upravo
Uprava za informacijsko varnost
Inšpekcija za informacijsko družbo

Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana

Datum objave spletnega mesta

Spletišče je bilo v obstoječi grafični podobi objavljeno 1. 5. 2016.

Priprava izjave o dostopnosti

Izjava je bila pripravljena 1. 9. 2020 na podlagi samoocene.

Comments are closed.