Namera o oddaji šolskih prostorov v najem

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ul RS, št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ul RS št. 34/11) DSŠ Lendava objavlja namero o oddaji v najem športne dvorane, amfiteatralne predavalnice in učilnic v popoldanskem času in ob koncu tedna.

Cenik
Najava interesa za športno dvorano
Koledar zasedenosti športne dvorane
Najava interesa za amfiteatralno predavalnico ali učilnico

Comments are closed.