Svetovalna služba

Delo šolske svetovalne delavke opravlja Alenka Lovrenčec, prof. ped. in soc.
Telefon: (02) 574 25 14
eMail:
Delovni čas: vsak dan od 7.00 – 15.00
Uradne ure za dijake: od ponedeljka do četrtka od 14.00 do 15.00 in v petek od 14.25 do 15.10
Uradne ure za starše: v torek od 14.00 do 15.00 ter od 15.00 do 16.00 po predhodnem dogovoru

Svetovalna služba pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa: dijaki, učitelji in starši.

Svetovalno delo z dijaki obsega:

 • vpis v srednjo šolo,
 • spremljanje in svetovanje novincem, ponavljalcem in preusmerjenim dijakom,
 • skupinske oblike dela z dijaki zaradi izboljšanja kvalitete učenja,
 • svetovanje za osebni in socialni razvoj,
 • poklicna orientacija,
 • pomoč pri reševanju socialno-ekonomskih stisk dijakov,
 • sodelovanje pri izdelavi individualiziranih programov za dijake s posebnimi potrebami,
 • svetovanje dijakom pri razreševanju osebnih, razvojnih ali situacijskih težav,
 • pogovorne ure za dijake.

Svetovalno delo z učitelji obsega:

 • sodelovanje na sejah oddelčnega učiteljskega zbora,
 • sodelovanje na sejah celotnega učiteljskega zbora,
 • posvetovanje z učitelji glede izvajanja pouka, vodenja oddelčne skupnosti in dela s posameznim dijakom.

Sodelovanje s starši obsega:

 • pogovorne ure za starše,
 • svetovanje, informiranje in podporo staršem,
 • sodelovanje na roditeljskih sestankih.

Razvojne in preventivne dejavnosti:

 • spremljanje učnega uspeha vseh dijakov,
 • analiza vpisa v srednjo šolo,
 • koordinacija dela z nadarjenimi dijaki in dijaki s posebnimi potrebami,
 • sodelovanje pri šolskih razvojnih projektih in razvojnih projektih zunanjih ustanov (Zavoda RS za šolstvo, Pedagoškega inštituta, fakultet ter ustanov s področja zdravstva in socialnega varstva).

Comments are closed.