Izobraževalni programi

Izobraževalni programi izrednega izobraževanja so enaki kot izobraževalni programi, ki jih izvajamo na naši šoli. Ogledate si jih lahko tukaj.

Poleg naštetih pa izvajamo tudi Maturitetni tečaj.


Vpisni pogoji za vključitev v izobraževanja

Srednje poklicno izobraževanje
  • uspešno končana osnovna šola oz. program nižjega poklicnega izobraževanja in drugi pogoji za vpis, ki so opredeljeni pri posameznih izobraževalnih programih
Srednje strokovno izobraževanje
  • uspešno končana osnovna šola oz. program nižjega poklicnega izobraževanja in drugi pogoji za vpis, ki so opredeljeni pri posameznih izobraževalnih programih
Gimnazija
  • uspešno končana osnovna šola
Maturitetni tečaj
  • uspešno zaključena srednja poklicna, srednja tehniška oz. druga srednja strokovna šola oz. tretji letnik gimnazije in če je prekinil izobraževanje za najmanj eno leto oz.
  • uspešno zaključena osnovna šola in uspešno opravljen preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije

Comments are closed.