Prostovoljno delo

Dijaki imajo možnost vključitve v prostovoljno delo v sodelovanju s Centrom za socialno delo, z Dvojezično osnovno šolo II ter Domom starejših Lendava, bodisi čez celo šolsko leto bodisi ob posebnih priložnostih.

V program, ki ga organiziramo v sodelovanju s Centrom za socialno delo, se vključujejo dijaki, ki jih zanima delo z mlajšimi otroki. Naša šola že vrsto let uspešno sodeluje s Centrom za socialno delo na področju prostovoljnega socialnega dela. To je posebna oblika prostovoljstva, v katerem dijaki srednje šole obiskujejo otroke na njihovih domovih, se z njimi družijo, se igrajo in po potrebi tudi pomagajo pri učenju. Starši morajo za tako sodelovanje dati svoje soglasje. Po večletnem sodelovanju ugotavljamo, da je taka oblika prostovoljnega dela zelo koristna tako za otroke, kot tudi za prostovoljce. Otroci s tem povečujejo socialne stike, prostovoljci pa pridobivajo na socialni senzibilnosti in razvijajo socialni čut.

Z Dvojezično osnovno šolo II sodelujemo ob svetovnem dnevu mladih prostovoljcev, ki je preraslo že v tradicionalno druženje dijakov prostovoljcev in učencev osnovne šole s prilagojenim programom. Ta dan je za otroke s posebnimi potrebami nekaj posebnega, saj z dijaki preživijo dan, prijeten tako za otroke kot tudi za dijake. Dijaki prostovoljci se z otroki s posebnimi potrebami družijo v času podaljšanega bivanja, igrajo se različne igrice, se ukvarjajo s športom in izvajajo ustvarjalne delavnice.

Tradicionalno, v okviru programa “Medgeneracijsko druženje v domu starejših”, sodelujemo tudi z Domom starejših Lendava. V programu sodelujejo dijaki prostovoljci v skupnem kulturnem programu, v katerem nastopajo z glasbenimi, pevskimi in dramskimi točkami tako starejši kot tudi mladi prostovoljci. Nato potekajo različne dejavnosti, v katerih sodelujejo stanovalci doma in prostovoljci: pečenje palačink, langašev, peciva, kartanje, šahiranje, balinanje, izdelovanje mozaikov, papirja, slik, pripovedovanje zgodb starejših mladim o tem, kako je nekoč bilo … Druženje starejših z mladimi prostovoljci se je pokazalo za uspešno in na trenutke ganljivo. Program dosega svoj namen, saj se ob takem druženju mladi in starejši vzajemno spoznavajo.

Comments are closed.