Avtoserviser

 • Čas trajanja izobraževanja: 3 leta
 • Naziv strokovne izobrazbe: avtoserviser/avtoserviserka
 • Stopnja izobrazbe: IV.

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali je pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev

 • prouči tehnološko dokumentacijo in tehnična navodila
 • oceni obseg in vrste poškodb, pomanjkljivosti, napake in okvare na vozilih ter z metodično preiskavo ugotovi njihove vzroke
 • izvaja servisna dela in popravila na motornih vozilih ter svetuje strankam
 • uporablja informacijsko tehnologijo in sodobne diagnostične naprave
 • pozna področja elektrotehnike in elektronike na vozilih
 • načrtuje in organizira lastno delo ter ustrezno komunicira s sodelavci in s strankami

Avtoserviser se lahko zaposli v avtomehaničnih, avtoelektričnih, avtokaroserijskih delavnicah, v proizvodnji vozil, v avtoservisih in na tehničnih pregledih vozil. Vedno večje pa je zanima tudi za svoje podjetje v obliki s.p.

Strokovni del izobraževanja

Dijaki med strokovnim delom izobraževanja v šoli spoznajo različne vsebine in osvojijo tipične veščine za delo v stroki. Elektrikarji se seznanijo s temeljnimi vsebinami elektrotehnike. Tako spoznajo:

 • osnovne zakonitosti v elektrotehniki
 • zgradbo in delovanje računalnika
 • pravila urejanja in priprave tehnične dokumentacije
 • različna programska orodja za pripravo tehnične dokumentacije, simulacijo električnih vezij in programiranje krmilnih naprav
 • materiale in tehnologije v elektrotehniki
 • delovanje električnih elementov, vezij in naprav
 • delovanje in uporabo merilnih instrumentov in merilnih metod
 • osnove digitalne tehnike
 • delovanje in uporabo programirljivih, krmilnih naprav
 • načine obdelave, prenosa in shranjevanja informacij
 • načrtovanje, pripravo in izvedbo električnih inštalacij
 • osnove delovanja električnih strojev

Praktični del izobraževanja in PUD

Praktični del izobraževanja poteka na dva načina:

 • s praktičnim poukom v šolskih delavnicah,
 • s praktičnim usposabljanjem pri delodajalcu – PUD.

Dijaki opravljajo praktično usposabljanje z delom v  1., 2. in v 3. letniku, skupaj 34 tednov.

Pri organiziranju  in izvajanju  aktivno sodelujemo s podjetji in obrtniki v regiji in izven nje ter s Pomursko gospodarsko zbornico in Obrtno podjetniško zbornico Lendava.

Podjetja, v katerih dijaki največkrat opravljajo praktično usposabljanje:

 • AVTO ŠKAFAR d. o. o., Lendava
 • VUGIS SERVIS d. o. o., Lendava
 • AVTOSERVIS ŽNIDARIČ JANEZ s. p., Lendava
 • AVTOCENTER LAJTER d. o. o., Dobrovnik
 • AVTOŠPILAK ŠPILAK MILAN s. p., Turnišče   
 • AVTOMEHANIKA ŽIŽEK DUŠAN s. p., Žižki
 • VZDRŽEVANJE VOZIL NA TERENU DANIEL KAVAŠ s. p., Odranci
 • AVTOCENTER KUZMA, DANIEL KUZMA s. p., Črenšovci
 • AVTOSERVIS VARGA BOŠTJAN s. p., Strehovci

Dokončanje izobraževanja

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora biti dijak pozitivno ocenjen pri vseh splošnoizobraževalnih in strokovnih modulih ter modulih odprtega kurikula, določenimi s predmetnikom. Poleg tega mora uspešno opraviti interesne dejavnosti in praktično usposabljanje pri delodajalcu. Vse to je pogoj za opravljanje zaključnega izpita. Program se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine ali madžarščine
 • izdelek oziroma storitev in zagovor

Po uspešno opravljenem zaključenem izpitu se dijak:

 • lahko zaposli ali
 • nadaljuje šolanje v poklicno – tehničnem izobraževanju, ki traja dve leti in si pridobi naziv Strojni tehnik ali Elektrotehnik ali Avtoservisni tehnik in s tem V. stopnjo izobrazbe.

 

Predmetnik avtoserviserja

Utrinki

 

Videoposnetek predstavitve programa

 

Comments are closed.