Kadrovska zasedba

 

Delovno mesto Zaposleni Št. Delovni čas
VODSTVO ŠOLE
RAVNATELJICA Silvija Hajdinjak Prendl 1 7.00 – 15.00
POMOČNIK RAVNATELJICE Tibor Tomšič 1 7.00 – 15.00
STROKOVNI DELAVCI
UČITELJI   48 Po urniku
LABORANT Sandi Horvatič 1 7.00 – 14.20
KNJIŽNIČARKA Klara Kepe

Nadomeščanje:
Silvija Kolarič
Saša Adorjan

1 7.00 – 15.00
SVETOVALNA DELAVKA Alenka Lovrenčec 1 7.00 – 15.00
ORGANIZATORKA PUD Lučka Bačič 1 7.00 – 15.00
TEHNIČNI IN ADMINISTRATIVNI DELAVCI
POSLOVNA SEKRETARKA Marta Vida 1 7.00 – 15.00
RAČUNOVODKINJA Kristina Gerič 1 7.00 – 15.00
HIŠNIK Banfi Štefan 1 6.00 – 14.00
ČISTILEC/-KA Arpad Ftičar
Eva Gal
Gabrijela Cofek
Silvija Tot
Žuža Koren
Ivan Novak
Marija Raduha
7

 

 

14.00 – 22.00

 

 

17.00 – 22.00
9.00 – 12.36

VZDRŽEVALEC UČNE TEHNOLOGIJE Matej Nemec 1 7.00 – 15.00
SKUPAJ   66