Kadrovska zasedba

 

Delovno mesto Zaposleni Št. Delovni čas
VODSTVO ŠOLE
RAVNATELJICA Silvija Hajdinjak Prendl 1 7.00 – 15.00
POMOČNIK RAVNATELJICE Tibor Tomšič 1 7.00 – 15.00
STROKOVNI DELAVCI
UČITELJI   52 Po urniku
LABORANT Sandi Horvatič 1 7.00 – 14.20
KNJIŽNIČARKA Klara Kepe (na čakanju)
Brigita Lovenjak
1
1
7.00 – 15.00
SVETOVALNA DELAVKA Alenka Lovrenčec 1 7.00 – 15.00
ORGANIZATORKA PUD Lučka Bačič 1 7.00 – 15.00
TEHNIČNI IN ADMINISTRATIVNI DELAVCI
TAJNICA VIZ Sindi Horvat 1 7.00 – 15.00
RAČUNOVODKINJA Kristina Gerič 1 7.00 – 15.00
HIŠNIK Štefan Banfi 1 6.00 – 14.00
ČISTILEC/-KA Arpad Ftičar
Eva Gal
Žuža Koren
Silvija Tot (nadomešča Tea Pucko)
Ivan Novak
Marija Raduha
7

 

 

14.00 – 22.00
14.00 – 22.00
14.00 – 22.00
14.00 – 22.00
14.00 – 22.00
17.00 – 22.00
9.00 – 12.36
TEHNIČNI SODELAVEC Matej Nemec 1 7.00 – 15.00
SKUPAJ   70  

Comments are closed.