Kadrovska zasedba

 

 

Delovno mesto Zaposleni Št. Delovni čas
VODSTVO ŠOLE
RAVNATELJICA Silvija Hajdinjak Prendl 1 7.00 – 15.00
POMOČNIK RAVNATELJICE Tibor Tomšič 1 7.00 – 15.00
STROKOVNI DELAVCI
UČITELJI   54 Po urniku
LABORANT Sandi Horvatič 1 7.00 – 14.20
KNJIŽNIČARKA Brigita Lovenjak 1 7.00 – 15.00
SVETOVALNA DELAVKA Alenka Lovrenčec 1 7.00 – 15.00
ORGANIZATORKA PUD Lučka Bačič 1 7.00 – 15.00
TEHNIČNI IN ADMINISTRATIVNI DELAVCI
TAJNICA VIZ Sindi Horvat 1 7.00 – 15.00
RAČUNOVODKINJA Kristina Gerič 1 7.00 – 15.00
HIŠNIK Štefan Banfi
Jožef Jerič (nadomeščanje)
1 6.00 – 10.00 ali 10.00 – 14.00
ČISTILEC/-KA Arpad Ftičar (nadomešča Karolina Bači)
Marija Frim
Eva Gal
Žuža Koren
Silvija Tot (nadomešča Tamara Bogar)
Ivan Novak
Tea Pucko
Marija Raduha
8

 

 

14.00 – 22.00

12.00 – 16.00
14.00 – 22.00
14.00 – 22.00
14.00 – 22.00

14.00 – 22.00
14.00 – 22.00
08.00 – 12.00

TEHNIČNI SODELAVEC Matej Nemec 1 7.00 – 15.00
SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH DIJAKOV Tomislav Gazdag 1 7.00 – 15.00
SKUPAJ   73  

Comments are closed.