Aktivno državljanstvo

Aktivno državljanstvo je obvezni vsebinski sklop, ki je umeščen v vse srednješolske izobraževalne programe. Zasnovan je interdisciplinarno, kar pomeni, da se prepletajo vsebine različnih znanstvenih disciplin (predvsem sociologije, filozofije, politologije, zgodovine, geografije, ipd.)

Temeljni cilj aktivnega državljanstva je spodbujanje aktivnega, informiranega in odgovornega demokratičnega državljanstva. Dijaki v okviru učnih aktivnosti razvijajo sposobnost za razumevanje kompleksnosti osebnega in družbenega življenja ter povezanosti in nasprotij med individualnim in družbenim, lokalnim in globalnim.

V okviru posameznih aktivnosti si dijaki pridobivajo in razvijajo znanja o človekovih pravicah, demokraciji in demokratični kulturi, vlogi medijev in civilne družbe, ustavni ureditvi in političnem sistemu Republike Slovenije, evropskih integracijskih procesih ter institucijah Evropske unije, mednarodnih organizacijah in globalnih izzivih človeštva.

(vir: Rojc, J., idr. (2021). Aktivno državljanstvo v srednji šoli. Ljubljana: ZRSŠ)

Aktivno državljanstvo po programih (šolsko leto 2023/24):

izobraževalni program letnik število ur
GIMNAZIJA IN PROGRAMI SSI 3. letnik 35
PROGRAMI SPI 3. letnik 30
PROGRAMI NPI 2. letnik 16

Galerija

Comments are closed.