Pomočnik v biotehniki in oskrbi

 • ČAS TRAJANJA IZOBRAŽEVANJA: 2 leti
 • NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE: pomočnik v biotehniki in oskrbi/pomočnica v biotehniki in oskrbi
 • STOPNJA IZOBRAZBE: II.
 • IZVEDBA: Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcu, kjer se izvaja praktično usposabljanje z delom.

VPISNI POGOJI:

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je:

 • končal najmanj sedmi razred osnovne šole oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in je izpolnil osnovnošolsko obveznost ali
 • zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

OPIS POKLICA:

Delo pomočnika/pomočnice v biotehniki in oskrbi je zelo raznoliko, saj vključuje številna delovna področja. Izvaja pripravljalna dela v jedilnicah in kuhinjah, sodeluje pri pripravi in strežbi jedi ter pijače, pomaga pri vzdrževanju bivalnih prostorov, skrbi za dobro počutje gostov, vzdržuje in izdeluje preproste tekstilne izdelke ter organizira lastno delo. Pri tem varuje zdravje, okolje in čisti ter vzdržuje prostore objekta in okolico. 

NAJPOGOSTEJŠA DELA:

 • skrbi za urejenost delovnega prostora,
 • sodeluje pri pripravi obrokov,
 • ustrezno shranjuje surovine in izdelke,
 • pakira izdelke,
 • postreže pijačo in jedi,
 • pripravi pogrinjek,
 • čisti in uredi bivalne prostore,
 • uporablja stroje in pripomočke za čiščenje,
 • komunicira v poslovni situaciji.

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA:

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • vse splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela (aktivno državljanstvo in interesne dejavnosti),
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • zaključni izpit.

Zaključni izpit obsega:

 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

MOŽNOSTI NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA:

Po uspešno opravljenem zaključenem izpitu lahko dijak nadaljuje šolanje v programu srednjega poklicnega izobraževanja na biotehniškem področju.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE:

Pomočnik v biotehniki in oskrbi se lahko zaposli v vrtnarijah, industrijskih obratih, turističnih kmetijah, gostinskih obratih, pralnicah, likalnicah, slaščičarnah, restavracijah in hotelih.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM:

Dijaki opravljajo praktično usposabljanje z delom v 1., 2. letniku, skupaj 4 tedne.

Pri organiziranju in izvajanju aktivno sodelujemo s podjetji in obrtniki v regiji in izven nje ter s Pomursko gospodarsko zbornico in Obrtno podjetniško zbornico Lendava.

Podjetja in ustanove, v katerih dijaki največkrat opravljajo praktično usposabljanje:

 • TERME 3000 d. o. o., Moravske Toplice
 • VRTEC LENDAVA, Lendava
 • DOM STAREJŠIH LENDAVA, Lendava
 • TO NI GIBANICA d. o. o., Lovski dom, Lendava

Predmetnik

Utrinki

Comments are closed.