Šolska dokumentacija

 

Aktualna dokumentacija

Pravilniki

 


Arhiv

Vrsta dokumentacije Seznam dokumentacije
Katalogi informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja 2018
Letni delovni načrti Letni delovni načrt 2017/18
Letni delovni načrt 2018/19
Letni delovni načrt 2019/20
Poročila o realizaciji letnega delovnega načrta Poročilo o realizaciji LDN 2016/17
Poročilo o realizaciji LDN 2017/18
Poročilo o realizaciji LDN 2018/19
Letna poročila Letno poročilo 2017
Letno poročilo 2018
Letno poročilo 2019
Programi dela, finančni in kadrovski načrti Program dela, finančni in kadrovski načrt 2017
Program dela, finančni in kadrovski načrt 2018
Program dela, finančni in kadrovski načrt 2019
Pravila šolske prehrane Pravila šolske prehrane 2014
Šolska pravila Šolska pravila 2017
Šolska pravila 2018