Mehatronik operater

 • ČAS TRAJANJA IZOBRAŽEVANJA: 3 leta
 • NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE: mehatronik operater/mehatroničarka operaterka
 • STOPNJA IZOBRAZBE: IV.
 • IZVEDBA: Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcu, kjer se izvaja praktično usposabljanje z delom.

VPISNI POGOJI:

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje.

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE:

Dijak, ki se vpiše v 1. letnik programa Mehatronik operater, lahko zaprosi za štipendijo za deficitarne poklice, ki jih razpisuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/deficitarne/

OPIS POKLICA:

Mehatronika je veda, ki združuje znanja s področja strojništva, elektrotehnike in računalništva. Mehatronik je izraz za mehanika, ki se ukvarja z mehanskimi komponentami in elektroniko na osnovi inteligentnega vodenja postopkov. Mehatronik operater upravlja in preventivno vzdržuje delovna sredstva v proizvodnji, pozna standarde kakovosti in osnove krmilnikov, vzdržuje elektropnevmatične naprave, kontrolira senzoriko, menjuje razne jermene, ležaje, tekoče trakove, popravlja in vzdržuje hidravlične agregate, akumulatorje, črpalke, varnostne ventile, izdeluje in vzdržuje pnevmatične in hidravlične cevovode, popravlja grelce, kaloriferje, klime, pomaga pri demontaži in montaži elektromotorjev, pri menjavi olj, oljnih filtrov in čiščenju rezervoarjev.

NAJPOGOSTEJŠA DELA:

 • upravlja zahtevne, računalniško vodene naprave,
 • upravlja in spremlja delovanje hidravličnih, pnevmatskih, mehanskih in drugih naprav,
 • skrbi za nego in vzdrževanje mehatronskih sistemov, jih nadzira in ugotavlja napake ter odkrite napake popravlja,
 • kontrolira izvajanje programov za vodenje raznih procesov,
 • posega v izdelovalne procese in izvaja meritve,
 • izdeluje enostavna električna in druga vezja ter mehanske elemente,
 • načrtuje in organizira lastno delo ter ustrezno komunicira s sodelavci in s strankami.

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA:

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora biti dijak pozitivno ocenjen pri vseh splošnoizobraževalnih in strokovnih modulih ter modulih odprtega kurikula, določenimi s predmetnikom. Poleg tega mora uspešno opraviti interesne dejavnosti in praktično usposabljanje pri delodajalcu. Vse naštete obveznosti so pogoj za opravljanje zaključnega izpita.

Program se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine ali madžarščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

MOŽNOSTI NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA:

Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko mehatronik operater nadaljuje izobraževanje v poklicno-tehniškem izobraževanju, ki traja dve leti, in si pridobi V. stopnjo izobrazbe.

Izobraževanje lahko nadaljuje:

 • na naši šoli v programu Tehnik mehatronike ali Strojni tehnik ali
 • na drugih srednjih šolah v programih, ki so objavljeni v vsakoletnem Razpisu za vpis v srednje šole in dijaške domove.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE :

Mehatronik operater se lahko zaposli v industriji ali obrti, kjer delujejo mehatronski sistemi in kjer so v delovni proces vključeni nega in vzdrževanje mehatronskih sklopov, upravljanje tehnoloških procesov ter upravljanje proizvodnih linij.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM:

Dijaki opravljajo praktično usposabljanje z delom v 1., 2. in 3. letniku, skupaj 34 tednov.

Pri organiziranju in izvajanju aktivno sodelujemo s podjetji in obrtniki v regiji in izven nje ter s Pomursko gospodarsko zbornico in Obrtno podjetniško zbornico Lendava.

Podjetja, v katerih dijaki največkrat opravljajo praktično usposabljanje:

 • DAIHEN VARSTROJ d. d., Lendava    
 • LEK d. d., Lendava     
 •  VIRS d. o. o., Lendava
 • ILIRIJA d. o. o., Lendava
 • ARTEX d. o. o., Lendava
 • OLETIĆ GPI d. o. o.
 • VARIS d. o. o., Lendava
 • NAFTA STROJNA d. o. o., Lendava
 • MARTMETAL d. o. o., Lendava
 • ELEKTROMATERIAL d. o. o., Lendava
 • LEGARTIS d. o. o., Lendava
 • USOL d. o. o., Lendava
 • CARTHAGO d. o. o. , Odranci
 • KIT ŽIŽKI d. o. o., Žižki
 • ALUVAR d. o. o., Gančani
 • LIMEC Solution d. o. o., Odranci
 • TOLERANCE d. o. o., Črenšovci
 • SKH d. o. o., Odranci
 • MEGRAS d. o. o., Murska Sobota
 • TRANSPAK d. o. o., Murska Sobota
 • TRATNJEK d. o. o., Murska Sobota
 • MEDICOP d. o. o., Murska Sobota
 • DASTROJ d. o. o., Murska Sobota
 • TKO d. o. o., Murska Sobota
 • XAL d. o. o., Murska Sobota

 

Predmetnik mehatronika operaterja

 

UtrinkiComments are closed.