Šolski sklad

V letu 2013 je bil aktiviran šolski sklad Dvojezične srednje šole Lendava.

Šolski sklad smo ustanovili z namenom pridobivanja sredstev iz prispevkov staršev, domačih, tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin, daril, srečelovov in drugih virov financiranja za:

  • dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
  • nakup nadstandardne opreme,
  • pomoč socialno šibkim dijakom,
  • financiranje in spodbujanje raziskovalnih, kulturnih, športnih in drugih interesnih dejavnosti, tekmovanj ipd.,
  • izdajanje publikacij šole, ki niso obvezna sestavina izobraževalnega programa,
  • zviševanje standarda pouka.

Vaš denarni prispevek lahko nakažete na račun: SI56 0110 0603 0693 733 s sklicem: 600.

Prosimo, da s plačilom prostovoljnega prispevka podprete delovanje šolskega sklada.


Prilogi

Comments are closed.