Strokovni aktivi

Naziv predmetnega aktiva Št. članov Vodja aktiva Člani
Aktiv slavistov 4 Mag. Gabriela Zver Mag. Gabriela Zver, Lijana Hanc Krapec, Štefan Kardoš, Borut Šantak
A magyartanárok munkaközössége 7 Anna Dancs Anna Dancs, Aleksandra Horvat, Laura Horvat, Hermina László, Sibila Sabo, Borut Šantak, Elizabeta Tóth
Aktiv učiteljev angleščine in španščine 4 Sandra Vida Mojca Ficko, Renata Halász, Sandra Vida, Alen Vugrinec
Aktiv učiteljev nemščine 5 Mag. Bernadetta Horváth Zorka Gergar, Mag. Bernadetta Horváth, Simona Hozjan, Elizabeta Tóth, Alen Vugrinec
Aktiv učiteljev matematike 3 Helena Antolin Tibaut Helena Antolin Tibaut , Sandra Sabo, Simona Šamu
Aktiv učiteljev družboslovnih predmetov (zgodovina, geografija, družboslovje, sociologija, filozofija, psihologija) in umetnosti (glasba, likovna umetnost) 8 Mária Gaál Dejan Berden, Mária Gaál, Silvija Hajdinjak Prendl , Laura Horvat, Mag. Bernadetta Horváth, Silvija Kolarič, Melita Lazar, Vesna Šašić Göntér, Tibor Tomšič, Sibila Sabo
Aktiv učiteljev naravoslovnih predmetov (biologija, kemija, fizika, naravoslovje) 7 Marija Polanec Daniel Bernad, Lucija Hajdinjak, Sandi Horvatič, Ildikó Kovač, Natalija Pavoševič Žoldoš, Marija Polanec, Sonja Šamu
Aktiv učiteljev športne vzgoje 3 Attila Horváth Miha Horvat, Velimir Horvatič, Attila Horváth
Aktiv učiteljev strokovnoteoretičnih predmetov in praktičnega pouka strojne usmeritve 9 Attila Ftičar Lučka Bačič, Miran Bukovec, Attila Ftičar, Dario Molnar, Mario Raduha, Slavko Režonja, Blaž Sobočan, Janez Somi, Teodor Varga
Aktiv učiteljev strokovnoteoretičnih predmetov in praktičnega pouka ekonomske usmeritve ter informatike 6 Nives Kuhar Lučka Bačič, Alfred Feher, Katarina Ferenc, Nives Kuhar, Brigita Laj , Silvija Vučak Virant