Poslanstvo in vizija

Učenje je prvi korak,
življenje šele drugi.

SCHILLER

Dvojezična srednja šola Lendava je institucija, ki je trdno vpeta v prostor in njegovo multikulturno tradicijo. Je edinstven primer dvojezične srednje šole, saj se v njej s pomočjo usposobljenega kadra vzgajajo in izobražujejo mladi pripadniki slovenske, madžarske in drugih narodnosti, ki se v dvojezičnem modelu ne učijo le obeh jezikov, temveč tudi strpnosti in sprejemanja drugačnosti ter vključevanja v lokalno in širše okolje. Dvojezičnost je dodana vrednost in vrednota, ki nam zagotavlja prednost pred drugimi šolami.

Šola temelji na kakovostnem izobraževalnem procesu ter zagotavlja varno, spodbudno in vključujoče učno okolje vsem udeležencem procesa. Podpiramo vizijo vzgoje in izobraževanja, ki poudarja celovit, interdisciplinaren pristop k pridobivanju znanja, sposobnosti in veščin, potrebnih za trajnostno prihodnost, pa tudi za spremembo vrednot, vedenja in življenjskih navad.

Prizadevamo si:

 • utrjevati zavest o pomenu znanja kot najvišje vrednote,
 • razvijati splošne in poklicne kompetence s poudarkom na večjezični zmožnosti dijaka,
 • oblikovati vsestranske, funkcionalno pismene in odgovorne osebnosti,
 • spoštovati dostojanstvo in človekove pravice,
 • živeti in širiti vrednote, kot so poštenost, prijaznost in doslednost,
 • krepiti humanost, strpnost, nenasilje, spoštovanje drugačnosti in socialno občutljivost,
 • razvijati podjetnost, kreativnost in inovativnost,
 • spodbujati sodelovanje, medsebojno pomoč in timski duh,
 • ekološko ozaveščati vse udeležence izobraževanja,
 • krepiti medgeneracijsko odgovornost ter spoštovanje širše skupnosti in skrb zanjo,
 • krepiti sodelovanje v ožjem in širšem ter mednarodnem okolju,
 • nuditi učno in svetovalno pomoč šibkejšim dijakom,
 • odkrivati nadarjene dijake in razvijati njihove talente/sposobnosti na intelektualnem, psihomotoričnem in čustvenem področju,
 • spodbujati športno aktivnost in promovirati zdrav način življenja.

Tudi v prihodnosti se mora šola razvijati kot srednješolski center vsestranskega dvojezičnega izobraževanja mladine v regiji. To nalogo bo uspešno izpolnjevala le v sodelovanju in ob podpori države in lokalne skupnosti ter Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti. Pri tem bo tudi v prihodnje izrednega pomena aktivno sodelovanje šole z lokalnimi podjetji ter drugimi izobraževalnimi institucijami v regiji in širšem okolju.

V interesu obstoja in razvoja ter zlasti kakovostnega izobraževanja bo šola uvajala kakovostne spremembe, novosti, posodabljala izobraževalne programe in model dvojezičnega izobraževanja ter ga nadgrajevala v večjezičnega.

 

 

Comments are closed.