Frizer

 • ČAS TRAJANJA IZOBRAŽEVANJA: 3 leta
 • NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE: frizer/frizerka
 • STOPNJA IZOBRAZBE: IV.
 • IZVEDBA: Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcu, kjer se izvaja praktično usposabljanje z delom.

VPISNI POGOJI:

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje.

OPIS POKLICA:

Delo frizerja je raznoliko. Frizer striže lase, oblikuje pričesko, obrije brado, barva lase in jih neguje. Dela ob stalni navzočnosti drugih ljudi oziroma strank. Delo frizerja zahteva dobre telesne spretnosti, spretnosti prstov in rok ter oster vid. Delo opravlja pretežno stoje, s pripogibanjem, obračanjem in poseganjem. Biti mora iznajdljiv, samostojen, imeti mora smisel za organizacijo dela ter dobro razvite veščine komuniciranja s strankami ter smisel za lepoto in tudi za umetnost. Pri svojem delu se mora nenehno izpopolnjevati, izobraževati in slediti novim trendom.

NAJPOGOSTEJŠA DELA:

 • umivanje las in lasišča,
 • striženje las, oblikovanje pričesk, brad in brkov,
 • barvanje las, trepalnic, obrvi in brkov,
 • navijanje in spenjanje las,
 • sušenje las s krtačo in drugimi frizerskimi pripomočki,
 • negovanje las in lasišča,
 • negovanje rok in nohtov,
 • masaža lasišča, obraza, vratu, dekolteja in rok.

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora biti dijak pozitivno ocenjen pri vseh splošnoizobraževalnih predmetih, obveznih in izbirnih strokovnih modulih ter pri odprtem delu kurikula, ki ga predpiše šola. Poleg tega mora uspešno opraviti vse interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom ter zaključni izpit.

Zaključni izpit obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine ali madžarščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

MOŽNOSTI NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA:

Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko dijak nadaljuje šolanje v poklicno-tehniškem izobraževanju, ki traja dve leti, in pridobi  V. stopnjo izobrazbe. Izobraževanje lahko nadaljuje v programih, ki so objavljeni v vsakoletnem Razpisu za vpis v srednje šole in dijaške domove. 

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE:

Frizer se lahko zaposli v frizerskih salonih. V dejavnosti frizerstva pa se je možno tudi samozaposliti in odpreti lastno obratovalnico oziroma frizerski salon. Za to je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM:

Dijaki opravljajo praktično usposabljanje z delom v  1., 2. in 3. letniku, skupaj 34 tednov.

Pri organiziranju in izvajanju aktivno sodelujemo s frizerskimi saloni v regiji.

PredmetnikComments are closed.