Tehnik mehatronike PTI

 • ČAS TRAJANJA IZOBRAŽEVANJA: 2 leti
 • NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE: tehnik mehatronike/tehnica mehatronike
 • STOPNJA IZOBRAZBE: V.
 • IZVEDBA: Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcu, kjer se izvaja praktično usposabljanje z delom.

VPISNI POGOJI:

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov poklicne izobrazbe:

 • mehatronik operater, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, elektrikar, računalnikar, avtoserviser, avtomehanik, orodjar, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin – orodjar, strojni mehanik, finomehanik, inštalater strojnih instalacij, izdelovalec kovinskih konstrukcij, urar, zlatar, strojnik gradbene mehanizacije, upravljalec težke gradbene mehanizacije, grafičar, grafični operater, mehanik kmetijskih delovnih strojev, kmetijski mehanik, geostrojni rudar,
 • ali je pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

OPIS POKLICA:

Tehnik mehatronike je poklic, v katerem se združujejo tri sorodna področja: elektrotehnika, strojništvo in računalništvo. Tehnik mehatronike se zaposli v industriji ali obrti, kjer so prisotni mehatronski sistemi in kjer so v delovni proces vključeni nega in vzdrževanje mehatronskih sklopov, upravljanje tehnoloških procesov ter upravljanje proizvodnih linij.

NAJPOGOSTEJŠA DELA: 

 • programiranje strojev, naprav in proizvodnih procesov,
 • izvajanje montaže avtomatiziranih strojev in naprav,
 • nadzor računalniško vodenih proizvodnih procesov,
 • ugotavljanje in odpravljanje napak v avtomatiziranih in robotiziranih procesih,
 • kontrola delovanja analognih in digitalnih elektronskih vezij,
 • uporaba informacijsko-komunikacijskih orodij,
 • spremljanje sistem krmilnikov,
 • opravljanje preventivnih pregledov strojev in natančne nastavitve strojev,
 • priprava vsakodnevnih poročil o stanju delovnih sredstev,
 • vodenje dnevnika dela, v katerega se vnašajo podatki o zastojih stroja.
 • skrb za kakovost in razvoj svojega dela in dela skupine.

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA:

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora biti dijak pozitivno ocenjen pri vseh splošnoizobraževalnih in strokovnih modulih ter modulih odprtega kurikula, določenih s predmetnikom. Poleg tega mora uspešno opraviti interesne dejavnosti in praktično usposabljanje pri delodajalcu. Vse naštete obveznosti so pogoj za opravljanje poklicne mature.

Program se zaključi s poklicno maturo, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine ali madžarščine,
 • pisni in ustni izpit iz mehatronike,
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika I ali matematike (po izbiri dijaka),
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

MOŽNOSTI NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA:

Po uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju ima tehnik mehatronike  številne možnosti izobraževanja v višjih ali visokošolskih strokovnih študijskih programih. Tehniki mehatronike se najpogosteje odločajo za študij mehatronike, elektrotehnike, informatike, strojništva, logistike, fizike in matematike, multimedije in komunikacij, komunalnega inženirstva, organizacije dela, gospodarskega inženiringa, varstva okolja in varnosti pri delu, pomorstva in letalstva.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE:

Tehnik mehatronike se lahko zaposli v industriji, predvsem v elektro, strojni in kovinski panogi. Njegovo delo poteka pretežno v zaprtih in ogrevanih prostorih, v pisarni,  v laboratoriju in v delavnici. Lahko se zaposli tudi kot programer CNC-strojev, vzdrževalec procesnih linij,  vzdrževalec, vzdrževalec energetik, izmenovodja v vzdrževanju, tehnolog, tehnolog orodjar, strojni tehnik, elektrotehnik elektronik, mehatronik operater …

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM:

Dijaki opravljajo praktično usposabljanje z delom dva tedna v 4. letniku.

Pri organiziranju in izvajanju aktivno sodelujemo s podjetji in obrtniki v regiji in izven nje ter s Pomursko gospodarsko zbornico in Obrtno podjetniško zbornico Lendava.

Dijaki lahko opravljajo praktično usposabljanje tudi v tujini v okviru programa ERASMUS+.

Podjetja, v katerih dijaki največkrat opravljajo praktično usposabljanje:

 • DAIHEN VARSTROJ d. d., Lendava    
 • LEK d. d., Lendava     
 • VIRS d. o. o., Lendava
 • ILIRIJA d. o. o., Lendava
 • ARTEX d. o. o., Lendava
 • OLETIĆ GPI d. o. o.
 • VARIS d. o. o., Lendava
 • NAFTA STROJNA d. o. o., Lendava
 • MARTMETAL d. o. o., Lendava
 • ELEKTROMATERIAL d. o. o., Lendava
 • LEGARTIS d. o. o., Lendava
 • USOL d. o. o., Lendava
 • CARTHAGO d. o. o. , Odranci
 • KIT ŽIŽKI d. o. o., Žižki
 • ALUVAR d. o. o., Gančani
 • LIMEC Solution d. o. o., Odranci
 • TOLERANCE d. o. o., Črenšovci
 • STROJNO KLJUČAVNIČARSTVO HORVAT d. o. o., Odranci
 • MEGRAS d. o. o., Murska Sobota
 • TRANSPAK d. o. o., Murska Sobota
 • TRATNJEK d. o. o., Murska Sobota
 • MEDICOP d. o. o., Murska Sobota
 • DASTROJ d. o. o., Murska Sobota
 • TKO d. o. o., Murska Sobota

 

Predmetnik tehnika mehatronike PTI

 

Utrinki


Videoposnetek predstavitve programa

 

Comments are closed.