Gastronomske in hotelske storitve

 • ČAS TRAJANJA IZOBRAŽEVANJA: 3 leta
 • NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE: gastronom hotelir/gastronomka hotelirka
 • STOPNJA IZOBRAZBE: IV.
 • IZVEDBA: Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcu, kjer se izvaja praktični pouk in praktično usposabljanje z delom.

VPISNI POGOJI:

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali  je pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

OPIS POKLICA:

Gastronomi – hotelirji združujejo znanja z različnih področij: kuhanja, strežbe in hotelirskih opravil. Vsa tri področja so tesno povezana in eno brez drugega težko delujejo. Gastronomija in hotelirstvo sta področji, ki sta naravnani na delo z ljudmi in za ljudi. Obe storitveni dejavnosti sta privlačni in donosni.

NAJPOGOSTEJŠA DELA:

Kuhar:

 • pripravlja hladne in tople začetne jedi, juhe, jušne vložke, zakuhe, enolončnice, mesne jedi, osnove in omake, priloge, zelenjavne jedi, solate in sladice,
 • pripravlja dnevne menije in jedi po naročilu z upoštevanjem hranilne vrednosti hrane,
 • sestavlja jedilnike za izredne obroke, slovenske narodne jedi in jedi drugih narodov,
 • pripravlja slovenske narodne jedi in skrbi za njihovo vključevanje v vsakdanji jedilnik in pravilno postrežbo,
 • pripravlja, pakira, deklarira, transportira in vzdržuje hladne in tople jedi na ustrezni temperaturi do prodaje,
 • pripravlja različne vrste pic,
 • peče različne vrste kruha, potic in drobnega peciva,
 • flambira, marinira, razkosa, filira in porcionira jedi pred gosti.

Natakar:

 • pripravlja in streže brezalkoholne in alkoholne pijače, tople napitke in buteljčna vina,
 • streže redne obroke prehodnim in penzionskim gostom,
 • streže izredne obroke v matični hiši in izven nje (catering),
 • celostno skrbi za turistično ponudbo storitev za goste v manjših obratih po načelu ohranjanja kulturne dediščine,
 • izvaja načela ekološkega in trajnostnega razvoja v turistični ponudbi,
 • pripravlja in streže različne skupine mešanih pijač,
 • svetuje in priporoča vina k menijem ter postrežbo penečih, predikatnih in arhivskih vin,
 • izdeluje majhne dekorativne izdelke in jih umešča v prostor glede na namen ter skladno z estetskimi zakonitostmi.

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA:

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora biti dijak pozitivno ocenjen pri vseh splošnoizobraževalnih predmetih, obveznih in izbirnih strokovnih modulih ter pri odprtem delu kurikula, ki ga predpiše šola. Poleg tega mora uspešno opraviti vse interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom ter zaključni izpit.

Zaključni izpit obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine ali madžarščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

MOŽNOSTI NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA:

Po uspešno opravljenem zaključenem izpitu lahko dijak nadaljuje šolanje v poklicno-tehniškem izobraževanju, ki traja dve leti, in pridobi naziv gastronomski tehnik  in s tem V. stopnjo izobrazbe.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE:

Gastronom hotelir se lahko zaposli v domači gostilni, restavraciji,  v hotelu,  v manjšem lokalu, v specializirani restavraciji,  v okrepčevalnici ali v planinskem domu,  v bolnišnici, v vrtcu, domu za starejše občane, v študentski in vojaški kuhinji ter kuhinji v podjetju. Novo delovno področje je catering, kjer lahko kuhar pripravi jedi v svoji kuhinji in jih dostavi naročniku ali  ga  naročnik povabi na svoj dom ali kak drug kraj, kjer kuhar sproti pripravlja jedi, ki jih natakar nato postreže gostom.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Dijaki opravljajo praktično usposabljanje z delom v 1., 2. in 3. letniku, skupaj 34 tednov.

Pri organiziranju in izvajanju aktivno sodelujemo s podjetji in obrtniki v regiji in izven nje ter s Pomursko gospodarsko zbornico in Obrtno podjetniško zbornico Lendava.

Podjetja, v katerih dijaki največkrat opravljajo praktično usposabljanje:

 • TERME LENDAVA d. o. o., Lendava
 • TERME 3000 d. o. o., Moravske Toplice
 • VRTEC LENDAVA, Lendava
 • DOM STAREJŠIH LENDAVA, Lendava
 • TO NI GIBANICA d. o. o., Lovski dom Lendava

 

Predmetnik gastronomskih in hotelirskih storitev

 

Utrinki

Videoposnetek predstavitve programa

 

Comments are closed.