Praktično usposabljanje z delom

Organizatorka: Lučka Bačič, univ. dipl. ekon., inž.
Telefon: (02) 574 25 17
E-mail:
Organizatorka praktičnega usposabljanja z delom skrbi za organizacijo ter za vse aktivnosti in podporo izvajanju praktičnega pouka in praktičnega usposabljanja z delom.

Dragi dijaki/dijakinje

Pričelo se je novo poglavje v vašem izobraževanju. Sedenje v šolskih klopeh se bo za nekaj časa prekinilo in pričelo se bo izobraževanje v podjetju, v resničnem delovnem okolju. Čeprav ne boste formalno zaposleni, boste v podjetju del delovnega kolektiva, sodelovali boste z mentorjem in drugimi sodelavci. Ne boste le spremljali in opazovali njihovega dela, temveč se boste aktivno vključili v delo ter se tako praktično usposabljali z delom. Skratka, pričeli boste s svojo poklicno kariero.

V šoli ste spoznavali svoj bodoči poklic s teoretičnega in s praktičnega vidika, vendar se boste šele sedaj soočili s pravo realnostjo. Zavedati se morate, da uspešnost v poklicu ni odvisna samo od znanj in spretnosti, temveč tudi od vašega navdušenja, zavzetosti, prilagodljivosti, motivacije, inovativnosti, samoiniciativnosti, sodelovanja in kompatibilnosti z drugimi. Na kratko, zelo veliko je odvisno je od vaših osebnostnih lastnosti.

Praktično usposabljanje z delom se izvaja v podjetjih, kjer lahko vse svoje znanje, spretnosti in osebnostne lastnosti izkazujete in jih nadalje razvijate.

Naša šola že vrsto let sodeluje s podjetji na temo praktičnega usposabljanja z delom,   ima bogate izkušnje in gradi svoje dobro ime na tem področju. Prosimo, imejte to v mislih.

Vi ste ambasadorji naše šole in naj bo tudi v vašem lastnem interesu, da se dobro ime naše šole in tudi vaše ime ohranita v dobrem še naprej, za naslednje generacije.

Želimo vam vso srečo, učinkovito in uspešno praktično usposabljanje z delom v podjetju.

Vodstvo šole


Postopek

Dijaki izberejo učno mesto iz seznama delodajalcev ali v dogovoru z organizatorko praktičnega usposabljanja. Izbranemu delodajalcu posredujejo obrazec najava učnega mesta, priporočljivo je, da napišejo tudi PROŠNJO za opravljanje praktičnega usposabljanja. Osnutek prošnje ter vsa navodila in informacije dobijo dijaki pri organizatorki.


PUD dokumenti


Več informacij


Priznavanje obveznosti


Galerije

Comments are closed.