Pomočnik v tehnoloških procesih

 • ČAS TRAJANJA IZOBRAŽEVANJA: 2 leti
 • NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE: pomočnik v tehnoloških procesih/pomočnica v tehnoloških procesih
 • STOPNJA IZOBRAZBE: II.
 • IZVEDBA: Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcu, kjer se izvaja praktično usposabljanje z delom.

VPISNI POGOJI:

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je:

 • končal najmanj sedmi razred osnovne šole oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in je izpolnil osnovnošolsko obveznost ali
 • zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

OPIS POKLICA:

Izobraževalni program pomočnik/pomočnica v tehnoloških procesih, ki ga bomo izvajali na DSŠ Lendava, zajema temeljna znanja s področja tehniške komunikacije, merilne tehnike, strojništva, mehatronike in elektrotehnike. Pomočnik zna brati tehniško dokumentacijo, je sposoben skicirati enostavne konstrukcije in obvlada osnove računalniške komunikacije. Pomočnik izvaja pripravljalna dela v strojništvu, obvlada ročna orodja in osnovne operacije strojne obdelave. Razume in uporablja krmilnike strojev in naprav in je sposoben nadzorovati proces dela na njih. Pomočnik v tehnoloških procesih pozna električne komponente in stroje ter zna rokovati z njimi. Pomočnik uporablja ročne merilne naprave, pozna materiale in obvlada osnovne postopke spajanja materialov ter zaščite kovin.

NAJPOGOSTEJŠA DELA:

 • prebere skico enostavne konstrukcije,
 • posreduje in prejme tehniško dokumentacijo v elektronski obliki,
 • z ročnim orodjem pripravi surovce za nadaljnjo obdelavo,
 • opravlja pomožna strežna dela na obdelovalni strojih,
 • izvaja ročne meritve,
 • izvaja postopke spajanja materiala (varjenje, kovičenje, lepljenje …),
 • rokuje z električnimi stroji,
 • upravlja s krmilji transportnih in podajalnih naprav,
 • barvanje konstrukcij.

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA:

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • vse splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela (aktivno državljanstvo in interesne dejavnosti),
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • zaključni izpit.

Zaključni izpit obsega:

 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

MOŽNOSTI NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA:

Pomočnik v tehnoloških procesi lahko nadaljuje izobraževanje na naši šoli v programih poklicnega izobraževanja: Mehatronik operater, Elektrikar, Obdelovalec kovin, Avtoserviser, Pečar-polagalec keramičnih oblog, Inštalater strojnih inštalacij.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE :

Pomočnik v tehnoloških procesih se lahko zaposli v industriji ali obrti v procesih priprave surovcev in polizdelkov ter zaščite kovinskih konstrukcij. Pomočnik je zaposljiv v avtomatiziranih procesih transporta in strege. Delo lahko najde na področju priprave elementov električnih inštalacij in montaže mehanskih sklopov.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM:

Dijaki opravljajo praktično usposabljanje z delom v 1. in 2. letniku, skupaj 4 tedne.

Pri organiziranju in izvajanju aktivno sodelujemo s podjetji in obrtniki v regiji in izven nje ter s Pomursko gospodarsko zbornico in Obrtno podjetniško zbornico Lendava.

Podjetja, v katerih dijaki največkrat opravljajo praktično usposabljanje:

 • DAIHEN VARSTROJ d. d., Lendava
 • LEK d. d., Lendava
 • VIRS d. o. o., Lendava
 • ILIRIJA d. o. o., Lendava
 • ARTEX d. o. o., Lendava
 • OLETIĆ GPI d. o. o.
 • VARIS d. o. o., Lendava
 • NAFTA STROJNA d. o. o., Lendava
 • MARTMETAL d. o. o., Lendava
 • ELEKTROMATERIAL d. o. o., Lendava
 • LEGARTIS d. o. o., Lendava
 • USOL d. o. o., Lendava
 • CARTHAGO d. o. o. , Odranci
 • KIT ŽIŽKI d. o. o., Žižki
 • ALUVAR d. o. o., Gančani
 • LIMEC Solution d. o. o., Odranci
 • TOLERANCE d. o. o., Črenšovci
 • SKH d. o. o., Odranci
 • MEGRAS d. o. o., Murska Sobota
 • TRANSPAK d. o. o., Murska Sobota
 • TRATNJEK d. o. o., Murska Sobota
 • MEDICOP d. o. o., Murska Sobota
 • DASTROJ d. o. o., Murska Sobota
 • TKO d. o. o., Murska Sobota
 • XAL d. o. o., Murska Sobota

Predmetnik

Comments are closed.