Obvestila

Obveščamo vas, da sprejemamo prijave za vpis v programe za izobraževanje za odrasle v šolskem letu 2023/24.

Prijavite se z obrazcem Prijava na vpis, ki ga oddate najkasneje do 31. 8. 2023 organizatorki izobraževanja odraslih.

Prijavi priložite naslednja dokazila:

  • originalna spričevala o dosedanjem izobraževanju (vključno s spričevalom o zaključeni osnovni šoli),
  • izpisek iz rojstne matične knjige,
  • kopijo poročnega lista (če se je spremenil priimek),
  • osebni dokument s sliko.

Vpis bo potekal od 4. do 8. septembra 2023.

Kontakt
Silvija Kolarič, organizatorka izobraževanja odraslih
(02) 574 25 38

Comments are closed.