Obvestila

Obveščamo vas, da sprejemamo prijave za vpis v programe za izobraževanje za odrasle v šolskem letu 2022/23.

Prijavite se z obrazcem Prijava na vpis, ki ga oddate najkasneje do 31. 8. 2022 organizatorki izobraževanja odraslih.

Prijavi priložite naslednja dokazila:

  • originalna spričevala o dosedanjem izobraževanju (vključno s spričevalom o zaključeni osnovni šoli),
  • izpisek iz rojstne matične knjige,
  • kopijo poročnega lista (če se je spremenil priimek),
  • osebni dokument s sliko.

Vpis bo potekal od 2. do 6. septembra 2022.


Comments are closed.