Dijaška skupnost

 

O dijaški skupnosti

Dijaki naše šole imamo vselej željo po povezovanju in sodelovanju. Prav zaradi tega se že dolga leta uspešno povezujemo v okviru Dijaške skupnosti Dvojezične srednje šole Lendava, ki preko svojih šolskih organov zastopa interese, mnenja in pravice ter tudi dolžnosti naših dijakov. Člani dijaške skupnosti so vsi dijaki Dvojezične srednje šole Lendava. Njene aktivnosti vodijo in usmerjajo predstavniki razrednih skupnosti.


Vodstvo

Predsednik: Jure Vuk
Podpredsednik: Črtomir Kelenc
Tajnica: /
Mentorica: Natalija Pavošević Žoldoš
Predstavnika dijakov v Svetu zavoda DSŠ Lendava: Jure Vuk in Črtomir Kelenc


Parlament dijaške skupnosti DSŠ Lendava

Parlament dijaške skupnosti sestavljajo vsi predstavniki razrednih skupnosti.

Aktualna sestava parlamenta DS v šolskem letu 2020/21:

Oddelek Predstavnik
1. a Črtomir Kelenc
1. c Ana Marija Smej
1. k David Küplen
1. e Aleksander Olah
1. f Žan Horvat
2. a Nina Tivadar
2. c Rebeka Bojnec
2. k Maja Gomboc
2. d Luka Gavrilovič
2. e Mauricio Ilić
2. f Justin Jerebic
3. a Patrizia Pahor
3. k Tia Mate
3. d Jure Vuk
3. e Leon Sobočan
3. f Nick Manuel Kopinja Gojnik
4. a Kaja Škrban
4. k Iris Vida
4. d Adrijan Dravec
4. h Tadej Šajt
4. g Samantha Zadravec
5. h Jan Horvat
5. g Timea Koroša

Aktualni mandat Parlamenta DS traja do 31. avgusta 2021, to je konec šolskega leta 2020/21.

 

Kontakt

Dijaška skupnost DSŠ Lendava
Kolodvorska ulica 2E
9220 Lendava
Slovenija
Facebook

Priloga