Dijaška skupnost

 

O dijaški skupnosti

Dijaki naše šole imamo vselej željo po povezovanju in sodelovanju. Prav zaradi tega se že dolga leta uspešno povezujemo v okviru Dijaške skupnosti Dvojezične srednje šole Lendava, ki preko svojih šolskih organov zastopa interese, mnenja in pravice ter tudi dolžnosti naših dijakov. Člani dijaške skupnosti so vsi dijaki Dvojezične srednje šole Lendava. Njene aktivnosti vodijo in usmerjajo predstavniki razrednih skupnosti.


Vodstvo

Predsednica: Kaja Škrban
Podpredsednik: Jure Vuk
Tajnica: Ema Žoldoš
Mentorica: Natalija Pavošević Žoldoš
Predstavnika dijakov v Svetu zavoda DSŠ Lendava: Jure Vuk in Gloria Gjuran


Parlament dijaške skupnosti DSŠ Lendava

Parlament dijaške skupnosti sestavljajo vsi predstavniki razrednih skupnosti.

Aktualna sestava parlamenta DS v šolskem letu 2019/20:

Oddelek Predstavnik
1. a Filip Bažika
1. c Rebeka Bojnec
1. d Luka Gavrilović
1. e Naomi Bezdi
1. f Justin Jerebic
1. k Maja Gomboc
2. a Ajda Hozjan
2. d Jure Vuk
2. e Vanesa Magyar
2. f Nick Manuel Kopinja Gojnik
2. k Klara Smej
3. d Noel Prša
3. k Iris Vida
4. a Otto Močnek
4. d Teo Horvat
4. g Sabrina Pintarič
4. h Matija Novinić
4. k Laura Feher
5. g Blaž Graj

Aktualni mandat Parlamenta DS traja do 31. avgusta 2020, to je konec šolskega leta 2019/20.


Kontakt

Dijaška skupnost DSŠ Lendava
Kolodvorska ulica 2E
9220 Lendava
Slovenija
Facebook