Organiziranost

sola-organiziranost-si

svet zavoda dijaška skupnost ravnateljica svet staršev pomočnik ravnateljice strokovni aktivi učiteljski zbor