Trgovec

 • ČAS TRAJANJA IZOBRAŽEVANJA: 3 leta
 • NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE: prodajalec/prodajalka
 • STOPNJA IZOBRAZBE: IV.
 • IZVEDBA: Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcu, kjer se izvaja praktično usposabljanje z delom.

VPISNI POGOJI:

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje.

OPIS POKLICA:

Delo prodajalca je zelo raznoliko, saj vključuje številna delovna področja. Prodajalec je odgovoren za uspešno prodajo blaga in izdelkov v trgovini. Njegovo delo je tudi obveščanje oz. informiranje ter svetovanje kupcem o prodajnih izdelkih ter cenah. Prodajalec skrbi za razvrščanje blaga v prodajalni, označuje izdelke s cenami, sodeluje tudi pri inventuri in skladiščenju blaga. Da bo prodajalec pri svojem delu uspešen, mora biti zelo dobro  informiran o lastnostih vseh izdelkov, ki jih prodaja, saj bo le tako lahko ustregel potrebam in željam kupca. Prodajalec je tisti, ki ima osebni stik s kupcem, in lahko nanj s svojo prijaznostjo in koristnimi nasveti vpliva do te mere, da se bo vračal v trgovino. Prodajalec poskrbi tudi za to, da poteka prodaja blaga v skladu z veljavno zakonodajo.

NAJPOGOSTEJŠA DELA:

 • prevzame in pripravi blago za prodajo,
 • estetsko ureja prodajni prostor,
 • pozna različne vrste blaga in svetuje kupcu,
 • obvlada tehniko prodaje,
 • prodaja blago,
 • organizira  poslovanje trgovine,
 • komunicira v različnih jezikih.

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora biti dijak pozitivno ocenjen pri vseh splošnoizobraževalnih predmetih, obveznih in izbirnih strokovnih modulih ter pri odprtem delu kurikula, ki ga predpiše šola. Poleg tega mora uspešno opraviti vse interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom ter zaključni izpit.

Zaključni izpit obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine ali madžarščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

MOŽNOSTI NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA:

Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko dijak nadaljuje šolanje v poklicno-tehniškem izobraževanju, ki traja dve leti, in pridobi naziv ekonomski tehnik ter s tem V. stopnjo izobrazbe.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE:

Prodajalec se lahko zaposli na različnih področjih.

Zaposli se lahko v tekstilni, obutveni, živilski prodajalni, drogeriji, knjigarni, v prodajalni z elektrotehniko, gradbenim materialom, pohištvom, glasbili, nakitom, avtomobili ter v trgovini s kmetijskimi in strojniškimi izdelki. Zaposli se lahko v klasični ali specializirani prodajalni, v samopostrežni prodajalni, blagovni hiši, diskontu, veleblagovnici in v nakupovalnem centru, v manjših trgovskih družbah ali v velikih trgovskih centrih.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM:

Dijaki opravljajo praktično usposabljanje z delom v  1., 2. in 3. letniku, skupaj 34 tednov.

Pri organiziranju  in izvajanju  aktivno sodelujemo s trgovskimi podjetji in podjetniki v regiji in izven nje ter z Trgovinsko zbornico Slovenije.

Trgovska podjetja oz. trgovine, v katerih dijaki največkrat opravljajo praktično usposabljanje:

 • SPAR d. o. o., HIPERMARKET LENDAVA
 • DEICHMANN d. o. o., PE Lendava
 • MERCATOR d. d, SUPERMARKET LENDAVA
 • MERCATOR d. d., Železnina Lendava
 • KIK TEXTILIEN UND NON- FOOD d. o. o., PE LENDAVA
 • PREKMUREC d. o. o., PE Samopostrežba Gaberje
 • PREKMUREC d. o. o., PE Hungarikum Lendava
 • LIDL d. o. o. k. d., PE Lendava
 • KEA d. o. o., PE Lendava
 • SIM Radenci d. o. o., PE Tehnosim Lendava
 • AGROLIT d. o. o., Prodajalna Lendava
 • HIŠA DARIL d. o. o., Trgovina Lendava
 • BABY CENTER Erika Sukič s. p., Lendava
 • SEMENARNA LJUBLJANA d. d., Kalia Lendava
 • MARKET Marija Rob s. p., Petišovci
 • DOLINČANKA Gal Brigita s. p., Dolina
 • JAGROS d. o. o., Supermarket Jager Turnišče
 • JAGROS d. o. o., Supermarket Jager Odranci

 

Predmetnik programa trgovec

 

Utrinki

 

Več predstavitev programa trgovec

Comments are closed.