Zgodovina

Zgodovina srednješolskega izobraževanja sega v Lendavi v leto 1903, ko se je začelo obrtno izobraževanje. Po drugi svetovni vojni (od leta 1945) je ustanova delovala kot poklicna kovinarska šola, od leta 1960 pa kot srednja strojna tehnična šola. V tem času so se v triletno poklicno kovinarsko šolo in v program strojništva na štiriletni tehnični šoli vpisovali dijaki iz celotnega Pomurja. Pouk je potekal v slovenskem jeziku, leta 1976 pa je bil uveden fakultativni pouk madžarskega jezika.

Po letu 1980 se je šola na podlagi zakona o usmerjenem izobraževanju razvila v dvojezično srednjo šolo z več programi in postala model reševanja problematike srednješolskega izobraževanja učencev dvojezičnih osnovnih šol.

V šolskem letu 1981/82 je šola uvedla dvojezični pedagoški program Učitelj, naslednje šolsko leto dvojezični program Poslovno-finančna in trgovinska dejavnost, leta 1990 nov dvojezični program Gimnazija, leta 1996 pa dvojezični program Trgovec.

Vse do šolskega leta 1992/93 je šola izvajala pouk v programih Oblikovalec kovin in Strojni tehnik v slovenskem jeziku, vendar z obveznim poukom madžarskega jezika. Od tega šolskega leta naprej pa je bilo poučevanje tudi v teh programih dvojezično.

S šolskim letom 2002/2003 je šola uvedla Model skupnega izvajanja izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja na narodno mešanih območjih, kar je omogočilo poučevanje različnih programov (trenutno jih razpisujemo devet) v enem razredu.

Od šolskega leta 2013/2014 šola izvaja tudi izobraževanje odraslih v vseh programih, ki jih tudi redno izvaja.

V šolskem letu 2014/2015 smo uvedli dva nova programa, ki sta prav tako prilagojena dvojezičnemu izvajanju: Kemijski tehnik SSI in Tehnik mehatronike PTI, v šolskem letu 2020/2021 pa še dvojezična programa Predšolska vzgoja SSI in Frizer SPI. V šolskem letu 2022/23 smo začeli z izvajanjem dveh programov Nižjega poklicnega izobraževanja (NPI): Pomočnik v biotehniki in oskrbi ter Pomočnik v tehnoloških procesih.

Comments are closed.