Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti

Spoštovane dijakinje in dijaki!

Obvezne izbirne vsebine v gimnazijskem programu in interesne dejavnosti v strokovnih, poklicnih in poklicno-tehničnih programih so obvezni del predmetnika. Vsebine, obvezne za vse, vsebine, povezane s programom in določen delež proste izbire dijaka pripravi šola. V Katalogu obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti – prosta izbira dijaka je zbrana pestra ponudba dejavnosti, ki si jih boste izbrali glede na program in letnik. Za vsako izbrano dejavnost izpolnite spletno prijavnico najkasneje do petka, 3. 11. 2023.

Evidenco opravljenih ur OIV in ID vodi razrednik, dijak pa je sam odgovoren, da do konca šolskega leta opravi izbrani del ur.


OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE V PROGRAMU GIMNAZIJA

    1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
Število ur   90 125 90 30
Vsebine, obvezne za vse   84 53 65 11
Prosta izbira določena 2 20 22 16
  dijakova izbira 4 17 3 3
  ITS   35    

INTERESNE DEJAVNOSTI ZA PROGRAME SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA: EKONOMSKI TEHNIK, KEMIJSKI TEHNIK, STROJNI TEHNIK IN PREDŠOLSKA VZGOJA

    1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
Število ur   96 96 96 64
Vsebine, obvezne za vse   54 52 50 42
Vsebine, povezane s programom   20 38 16 10
Prosta izbira določena 20 / 20 /
  dijakova izbira 2 6 10 12

INTERESNE DEJAVNOSTI ZA PROGRAME POKLICNO-TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA: EKONOMSKI TEHNIK, STROJNI TEHNIK IN TEHNIK MEHATRONIKE

    4. letnik 5. letnik
Število ur   64 32
Vsebine, obvezne za vse   29 23
Vsebine, povezane s programom   32 6
Prosta izbira določena / /
  dijakova izbira 3 3

INTERESNE DEJAVNOSTI ZA PROGRAME SREDNJE-POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA: AVTOSERVISER, TRGOVEC, GASTRONOM-HOTELIR, ELEKTRIKAR, MEHATRONIK-OPERATER IN FRIZER

    1. letnik 2. letnik 3. letnik
Število ur   64 52 32
Vsebine, obvezne za vse   36 30 29
Vsebine, povezane s programom   22 8 3
Prosta izbira določena / / /
  dijakova izbira 6 14 (6+8) /

Dijakom, ki boste dejavni tudi izven šole, bomo ob predloženem potrdilu in presoji šole priznali tudi številne obšolske dejavnosti, kot so na primer:

  • glasbena šola,
  • športni in plesni treningi,
  • pevski zbor ali druga kulturno-umetniška dejavnost,
  • tečaji jezikov, računalništva, drugih spretnosti in znanj,
  • tečaj CPP,
  • sodelovanje v raznih društvih ipd.

Dejavnosti in ponudbo šole po prosti izbiri bomo med šolskim letom dopolnjevali, zato spremljajte novice na šolski spletni strani.

Comments are closed.