Ekonomski tehnik PTI

 • ČAS TRAJANJA IZOBRAŽEVANJA: 2 leti
 • NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica
 • STOPNJA IZOBRAZBE: V.
 • IZVEDBA: Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcu, kjer se izvaja praktično usposabljanje z delom.

VPISNI POGOJI:

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal izobraževalni program:

 • Trgovec, Administrator ali
 • je pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

OPIS POKLICA:

Ekonomski tehnik je zanimiv poklic, ki v sodobnem svetu omogoča velik izziv in rast na osebnostnem ter strokovnem področju. Namenjen je vsem, ki jih zanima delo v različnih gospodarskih panogah ali javni upravi in želijo delati sami ali z ljudmi v urejenem poslovnem okolju.

Pri strokovnih modulih povezujemo teorijo s prakso in tako pri dijakih razvijamo podjetnost, komunikativnost, ustvarjalnost in smisel za organizacijo ter timsko delo.

NAJPOGOSTEJŠA DELA:

 • uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo,
 • sestavlja uradno in poslovno korespondenco,
 • vodi poslovanje, se pogaja in sklepa posle,
 • izpolnjuje računovodsko in ostalo dokumentacijo,
 • ureja, evidentira in arhivira poslovno dokumentacijo,
 • pri delu upošteva pravila upravnega postopka in pravne predpise,
 • uporablja strokovno terminologijo in komunicira v več jezikih.

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA:

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora biti dijak pozitivno ocenjen pri vseh splošnoizobraževalnih in strokovnih modulih ter modulih odprtega kurikula, določenimi s predmetnikom. Poleg tega mora uspešno opraviti interesne dejavnosti in praktično usposabljanje pri delodajalcu. Vse naštete obveznosti so pogoj za opravljanje poklicne mature.

Program se zaključi s poklicno maturo, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine ali madžarščine,
 • pisni in ustni izpit iz gospodarstva.
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika I ali matematike (po izbiri dijaka),
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

MOŽNOSTI NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA:

Ekonomski tehnik lahko nadaljuje šolanje na višješolskih študijskih programih in visokošolskih strokovnih študijskih programih. Če opravi še izpit iz enega od maturitetnih predmetov splošne mature, se lahko vpiše tudi v nekatere univerzitetne študijske programe.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE:

Pridobljeni strokovni naziv ekonomski tehnik zajema celo vrsto področij, zato so možnosti zaposlitve po končanem šolanju precej široke.

Ekonomski tehnik se lahko samozaposli ali zaposli tako v gospodarskih dejavnostih (bankah, poštah, zavarovalnicah, špediciji, carini in v podjetjih v prodaji, nabavi, tajništvu, kadrovski službi, računovodstvu, recepciji itd.) kot tudi v negospodarskih dejavnostih (občinah, upravnih enotah in javnih zavodih).

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM:

Dijaki opravljajo praktično usposabljanje z delom dva tedna v 4. letniku.

Pri organiziranju in izvajanju aktivno sodelujemo s podjetji, obrtniki in zavodi v regiji in izven nje ter s Pomursko gospodarsko zbornico in Obrtno podjetniško zbornico Lendava.

Dijaki lahko opravljajo praktično usposabljanje tudi v tujini v okviru programa ERASMUS+.

Podjetja, v katerih dijaki največkrat opravljajo praktično usposabljanje:

 • UPRAVNA ENOTA LENDAVA
 • OBČINA LENDAVA
 • OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA
 • DOM STAREJŠIH OBČANOV LENDAVA
 • CENTER ZA SOCIALNO DELO LENDAVA
 • DAIHEN VARSTROJ d. d., Lendava      
 • VARIS d. o. o., Lendava
 • NAFTA STROJNA d. o. o., Lendava      
 • ELEKTROMATERIAL d. o. o., Lendava             
 • DENING d. o. o., Lendava
 • TERME LENDAVA d. o. o., Lendava
 • PREKMUREC d. o. o., Lendava
 • ZAVOD ZA TURIZEM IN RAZVOJ LENDAVA
 • TURISTIČNA ZVEZA LENDAVA VABI
 • VINARIUM LENDAVA 
 • TURIZEM LENDAVA …

 

Predmetnik ekonomskega tehnika PTI

 

Utrinki

 

Videoposnetek predstavitve programa

Comments are closed.