Kako in kje si pridobiti učno mesto za PUD?

Verjamemo, da si učno mesto za praktično usposabljanje z delom znate in zmorete zagotoviti sami, zato to nalogo prepuščamo vam. To je vaša priložnost, da vzpostavite prve stike! V šoli vam bomo stali ob strani in vam bomo pomagali, če nas boste potrebovali.

Naslove nekaj najpogostejših delodajalcev, ki zagotavljajo največ učnih mest našim dijakom boste dobili pri organizatorki. Seveda pa je najbolje, da si učno mesto pri delodajalcu poiščete v svojem domačem okolju. Izbira delodajalca za opravljanje PUD je torej vaša.

Za organiziranje PUD predlagamo:

  • Potencialnega delodajalca poiščite v svojem domačem okolju. Prednostno zaprosite tistega, ki je na prejetem seznamu. Ti z našo šolo že uspešno sodelujejo. Lahko pa se obrnete tudi na drugega delodajalca, ki ni na seznamu. Njegovo poslovanje mora obsegati dejavnost poklica, za katerega se izobražujete. Imeti mora ustrezne delovne prostore in opremo, vaš bodoči mentor pa mora imeti izobrazbo za opravljanje poklica, za katerega se vi izobražujete. Če bomo na šoli ugotovili, da še nima razpisanih ali verificiranih učnih mest, ga bomo iz šole spodbudili, da si bo zagotovil ustrezne pogoje za izvedbo PUD.
  • Predlagamo, da prvi kontakt vzpostavite pisno, s kratko predstavitvijo sebe in svojega namena ter pričakovanjem ugodnega odgovora v določenem času. V dopisu pazite na pravilnost slovničnega izražanja, obliko dopisa in na vljudnost.
  • V primeru, da ne bo odgovora v tednu dni, pokličite po telefonu in se sklicujte na svojo pisno vlogo. Pri telefoniranju bodite vljudni in pazite na pravila telefonskega komuniciranja.
  • Poskušajte se dogovoriti za prvi osebni stik (s pomočjo organizatorke), kjer se boste medsebojno spoznali in dogovorili za sodelovanje.
  • Prosite delodajalca za pisno potrditev (podpis) dogovora o sprejemu na PUD v obrazcu Najava učnih mest.
  • Če se z delodajalcem dogovorite za izvedbo PUD, obvezno takoj sporočite in oddajte pisno potrditev delodajalca organizatorki na šoli.
  • V primeru, da bi bili pri iskanju delodajalca neuspešni, prav tako obvezno sporočite organizatorki na šoli, da vas preusmeri k iskanju drugam ali vam pomaga drugače, da si zagotovite učno mesto za izvedbo PUD.
  • Nikoli ne pozabite na pravila lepega vedenja.

Comments are closed.