Gyakorlati oktatás a munkaadónál

Organizatorka: Lučka Bačič, univ. dipl. ekon., inž.
Telefon: (02) 574 25 17
E-mail: lucka.bacic@guest.arnes.si
Organizatorka praktičnega usposabljanja z delom skrbi za organizacijo ter za vse aktivnosti in podporo izvajanju praktičnega pouka in praktičnega usposabljanja z delom.

 

Dragi dijaki/dijakinje

Pričelo se je novo poglavje v vašem izobraževanju. Sedenje v šolskih klopeh se bo za nekaj časa prekinilo in pričelo se bo izobraževanje v podjetju, v resničnem delovnem okolju. Čeprav ne boste formalno zaposleni, boste v podjetju del delovnega kolektiva, sodelovali boste z mentorjem in drugimi sodelavci. Ne boste le spremljali in opazovali njihovega dela, temveč se boste aktivno vključili v delo ter se tako praktično usposabljali z delom. Skratka, pričeli boste s svojo poklicno kariero.

V šoli ste spoznavali svoj bodoči poklic s teoretičnega in s praktičnega vidika, vendar se boste šele sedaj soočili s pravo realnostjo. Zavedati se morate, da uspešnost v poklicu ni odvisna samo od znanj in spretnosti, temveč tudi od vašega navdušenja, zavzetosti, prilagodljivosti, motivacije, inovativnosti, samoiniciativnosti, sodelovanja in kompatibilnosti z drugimi. Na kratko, zelo veliko je odvisno je od vaših osebnostnih lastnosti.

Praktično usposabljanje z delom se izvaja v podjetjih, kjer lahko vse svoje znanje, spretnosti in osebnostne lastnosti izkazujete in jih nadalje razvijate.

Naša šola že vrsto let sodeluje s podjetji na temo praktičnega usposabljanja z delom,   ima bogate izkušnje in gradi svoje dobro ime na tem področju. Prosimo, imejte to v mislih.

Vi ste ambasadorji naše šole in naj bo tudi v vašem lastnem interesu, da se dobro ime naše šole in tudi vaše ime ohranita v dobrem še naprej, za naslednje generacije.

Želimo vam vso srečo, učinkovito in uspešno praktično usposabljanje z delom v podjetju.

Vodstvo šole

Praktično izobraževanje
Kako in kje si pridobiti učno mesto za PUD?
Kaj vse je potrebno vedeti pred odhodom na PUD?
Obseg in okvirni program PUD
Izvajanje PUD
Ob zaključku izvajanja PUD

 


Postopek

Dijaki izberejo učno mesto iz seznama delodajalcev ali v dogovoru z organizatorko praktičnega usposabljanja. Izbranemu delodajalcu posredujejo obrazec najava učnega mesta, priporočljivo  je, da napišejo tudi  PROŠNJO  za opravljanje praktičnega usposabljanja. Osnutek prošnje ter vsa navodila in informacije dobijo dijaki pri organizatorki.

PUD dokumenti:

E-dnevnik za PUD
E-dnevnik za PUD (trgovec)
Evidenca prisotnosti
Mnenje delodajalca
Najava učnega mesta
Potrdilo delodajalca


ŠOLSKI KOLEDAR PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU V ŠOLSKEM LETU 2018/19

Model skupnega izvajanja izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja na narodno mešanih območjih

Razred Termin Število ur
1. e
1. f
13. 5. 2019 – 14. 6. 2019 190
2. e
2. f
v času od 6. 9. 2018 do 14. 6. 2019, in sicer:
– od 6. 9. 2018 do 14. 6. 2019; 2 dni na teden v ČETRET in PETEK;
– le od 1. do 26. APRILA 2019 strnjeno vsak dan
648
3. e
3.f
v času od 4. 9. 2018 do 14. 5. 2019, in sicer:
– od 4. sept. do 26. oktober 2018; strnjeno vsak dan
– od 5. 11. 2018 do 14. 5. 2019; 2 dni na teden v PONEDELJEK in TOREK
706

SSI Strojni tehnik, Kemijski tehnik in Ekonomski tehnik
PTI Ekonomski tehnik / Strojni tehnik

Razred Termin Število ur
3.b, 3.c in 3.d
Ekonomski, kemijski in strojni tehnik
14.1. do 8.2. 2019 152
4.g PTI
Ekonomski tehnik in strojni tehnik
4.3. do 15.3. 2019 76

DIJAKOVA OBVEZNOST JE OPRAVITI VSE URE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU V OBSEGU, DOLOČENIM Z IZOBRAŽEVALNIM PROGRAMOM.

 


Galerije

 

Šolsko  leto 2017/18

Polagalca keramičnih oblog na praktičnem usposabljanju z delom v podjetju Varis Lendava d.o.o.
Dijaka 3. letnika oblagata notranje površine sanitarne celice s keramičnimi ploščicami.

 

Elektrikarji na praksi v podjetju Elmond Lendava
Poleg dela na terenu, dijaki v delavnici podjetja na učnih panojih spoznavajo osnovne vezave stikal, osnovne varovalne elemente in izvajajo priklope porabnikov.

 

Utrinki s praktičnega usposabljanja z delom v Budimpešti, oktober 2017

 

Utrinki s praktičnega usposabljanja z delom različnih poklicnih programov (Trgovec, Gastronom, Mehatronik operater)

 

Šolsko leto 2016/17

Utrinki s praktičnega usposabljanja z delom v Milanu, oktober-november 2016

 

Priprava in postrežba jedi v hotelu Lipa – gastronomi 2. letnik

 

Utrinki s praktičnega usposabljanja z delom različnih poklicnih programov

 

Šolsko leto 2015/16

Utrinki s praktičnega usposabljanja z delom različnih poklicnih programov – 3. letniki

 

Šolsko leto 2014/15

Utrinki s praktičnega usposabljanja z delom različnih poklicnih programov – 3. letniki