Ob zaključku izvajanja PUD

 

Kakšne so obveznosti dijaka/dijakinje do šole in do delodajalca?

Urejeno Poročilo o delu morate po končanem PUD-u v dogovorjenem času obvezno oddati, v pisni obliki organizatorki na šoli v pregled in kot dokazilo o opravljeni obveznosti ter za oblikovanje ocene iz praktičnega usposabljanja z delom.

Za zaključek boste na šoli izpolnili še anketni vprašalnik, v katerem boste lahko izrazili vse svoje izkušnje s PUD-a. O skupnih rezultatih anketnega vprašalnika bomo kot povratno informacijo seznanili učiteljski zbor in mentorje v podjetjih.

Našim dijakom želimo zagotoviti le najboljše delodajalce in mentorje, zato nam bo vaša realna povratna informacija izkušenj s PUD-a pomembna za načrtovanje in organiziranje prihodnjim generacijam.

Ob zaključku izvajanja PUD-a se ne pozabite vljudno zahvaliti svojemu mentorju in vsem sodelavcem, za priložnost in pomembne izkušnje, na katerih boste nadalje gradili svojo poklicno kariero.

Kako in koliko vam bodo v prihodnje odprta vrata delodajalcev za vaše nadaljnje sodelovanje z njimi, ali celo za morebitno zaposlitev pri njih po zaključku izobraževanja, je odvisno predvsem od vas, glede na to, kakšen vtis boste tam naredili.

Pomembno je, da boste pustili dober vtis in tako omogočili izvajanje PUD tudi še naslednjim generacijam naše šole.

Zaupamo vam, da se boste kar najbolj potrudili.

ZNANJE JE MOČ, NJEGOVO NABIRANJE JE TEŽAVNO, VENDAR VREDNO TRUDA.

Ne pozabite, ko boste potrebovali pomoč, tukaj smo, poiščite nas in radi vam bomo pomagali.

Vaša organizatorka PUD-a,
učitelji in drugi strokovni sodelavci na šoli

Comments are closed.