Obseg in okvirni program PUD

Z izobraževalnim programom je določeno število tednov oziroma ur praktičnega usposabljanja z delom. Za napredovanje v višji letnik oziroma za dokončanje izobraževanja po programu morate opraviti celotno število ur. V primeru odsotnosti s PUD iz katerih koli razlogov, morate obvezno obvestiti mentorja v podjetju in šolo, najkasneje v štiriindvajsetih urah ( 24 ur). Za nadomestitev izostanka se dogovorite z mentorjem v podjetju.

Okvirni program boste prejeli na šoli pred odhodom na PUD.

V začetnem delu predvsem spoznavate, pridobivate in poglabljate znanja s področja:

  • organiziranja podjetja,
  • priprave dela, vodenja dokumentacije in izvedbe tehnoloških postopkov,
  • uporabe IKT,
  • izbire in uporabe opreme, strojev in materialov,
  • varovanja zdravja in varnosti pri delu ter varovanja okolja,
  • gospodarnosti, organiziranosti in ekonomičnosti dela,
  • poslovnega komuniciranja in socialnih veščin.

V nadaljnjih letnikih utrjujete že pridobljena znanja in spretnosti ter si razvijate ključne in poklicne kompetence za samostojno načrtovanje, opravljanje in kontrolo svojega dela.

Comments are closed.