Iskolai dokumentáció

Szabályok

 1. Pravila šolskega sklada 2013
 2. Pravila šolske prehrane 2019
 3. Šolska pravila 2020
  1. Dopolnitev šolskih pravil 2021
 4. Šolska pravila ocenjevanja znanja 2018
  1. Dopolnitve šolskih pravil preverjanja in ocenjevanja znanja 2020
 5. Šolska pravila za uporabo orodij za poučevanje na daljavo
  1. Navodila za ocenjevanje znanja v okviru poučevanja na daljavo
  2. Dopolnitve šolskih pravil ocenjevanja znanja
  3. Prilagoditve preverjanja in ocenjevanja znanja aktivov
 6. Pravila šolske knjižnice

 


Archívum

Vrsta dokumentacije Seznam dokumentacije
Katalogi informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja 2018
Katalog informacij javnega značaja 2019
Letni delovni načrti Letni delovni načrt 2017/18
Letni delovni načrt 2018/19
Letni delovni načrt 2019/20
Poročila o realizaciji letnega delovnega načrta Poročilo o realizaciji LDN 2016/17
Poročilo o realizaciji LDN 2017/18
Poročilo o realizaciji LDN 2018/19
Letna poročila Letno poročilo 2017
Letno poročilo 2018
Letno poročilo 2019
Programi dela, finančni in kadrovski načrti Program dela, finančni in kadrovski načrt 2017
Program dela, finančni in kadrovski načrt 2018
Program dela, finančni in kadrovski načrt 2019
Program dela, finančni in kadrovski načrt 2020
Pravila šolske prehrane Pravila šolske prehrane 2014
Šolska pravila Šolska pravila 2017
Šolska pravila 2018