Az iskola küldetése és víziója

Az első lépés a tanulás, az élet csak második.
SCHILLER

 

A lendvai Kétnyelvű Középiskola egy olyan intézmény, amely szorosan kapcsolódik a környezetéhez és annak multikulturális hagyományaihoz. A kétnyelvű középiskola egy egyedülálló iskola, hiszen benne szakképzett oktatók nevelik és tanítják a fiatal szlovén, magyar és egyéb nemzetiségű diákokat, akik a kétnyelvű modellben nemcsak a két nyelvet, hanem toleranciát, a másság elfogadását tanulják meg, valamint a helyi és a tágabb környezetbe való beilleszkedést is. A kétnyelvűség olyan érték, amely előnyt biztosít más iskolákkal szemben.

Az iskola minőséges képzési folyamaton alapszik, és biztonságos, valamint barátságos környezetet biztosít a folyamatban minden résztvevő számára.

Igyekszünk:

  • erősíteni a tudatot a tudás, mint a legmagasabb érték jelentőségéről,
  • fejleszteni az alapismereti és szakmai kompetenciákat, hangsúlyozva a diákok többnyelvű képességeit,
  • sokoldalú és felelős egyéniségeket formálni,
  • olyan értékeket élni és terjeszteni, mint a becsület, kedvesség és a következetesség,
  • erősíteni az emberséget, toleranciát, a másság tiszteletben-tartását és a szociális érzékenységet,
  • fejleszteni kreativitást és az innovativitást,
  • erősíteni az együttműködést, egymásközti segítséget és a csapatszellemet,
  • ökológiai szempontból tudatosítani az oktatási-nevelési folyamat minden résztvevőjét,
  • tanulási segítséget nyújtani a gyengébb diákoknak,
  • felfedezni a tehetséges diákokat, a szülők és a környezet együttműködésével lehetővé tenni számukra az optimális képzést, valamint fejleszteni tehetségüket/képességüket értelmi, pszichomotorikus és érzelmi területen egyaránt.