Az iskola küldetése és víziója

“Az első lépés a tanulás,
az élet csak a második.”

SCHILLER

A Lendvai Kétnyelvű Középiskola szorosan kapcsolódik környezetéhez és annak multikulturális hagyományaihoz. Az iskolánkat látogató szlovén, magyar és más nemzetiségű diákokat a megfelelően képzett tanárok e sajátosnak mondható kétnyelvű modellben nemcsak a két nyelvre tanítják, hanem toleranciára, a másság elfogadására, valamint a helyi és a tágabb környezetbe való beilleszkedésre is nevelik. A kétnyelvűség érték, és ez előnyt biztosít számunkra más iskolákkal szemben.

Iskolánkban minőségi képzés folyik, a diákok számára pedig biztonságos, ösztönző és befogadóképes tanulási környezetet biztosítunk minden résztvevő számára. Olyan nevelési-oktatási víziót támogatunk, amely átfogó, interdiszciplináris megközelítést hangsúlyoz a fenntartható jövőhöz szükséges tudás, készségek és kompetenciák elsajátítására, valamint az értékek, a viselkedés és az életmód megváltoztatására.

Munkánk során törekszünk:

 • tudatosítani a diákokban, hogy a tudás a legnagyobb érték,
 • a többnyelvűséget szem előtt tartva fejleszteni a diákok általános és a szakmai kompetenciáit,
 • sokoldalú, írástudó és felelősségteljes egyéneket nevelni,
 • tiszteletben tartani a méltóságot és az emberi jogokat,
 • olyan értékeket közvetíteni, mint pl. a tisztesség, kedvesség és a következetesség,
 • erősíteni diákjainkban az emberségesség, a tolerancia, az erőszakmentesség és a másság tiszteletben tartásának a képességét, továbbá a szociális érzékenységet,
 • fejleszteni a vállalkozói kompetenciát, a kreativitást és az innovativitást,
 • innovatív tanulási környezetet biztosítani,
 • erősíteni az együttműködés és egymás megsegítésének képességét, valamint a csapatszellemet,
 • környezettudatos egyéneket nevelni,
 • erősíteni a szűkebb és tágabb környezetünkkel való együttműködést, valamint a nemzetközi kapcsolattartást,
 • segítséget nyújtani a gyengébben teljesítőknek,
 • felismerni a tehetséges diákokat, s a szülőkkel és a környezetünkkel együttműködve lehetővé tenni számukra az optimális képzést, valamint értelmi és érzelmi képességeik fejlesztését,
 • ösztönözni a diákok sportaktivitását, és népszerűsíteni az egészséges életmódot.

Iskolánknak a jövőben is olyan irányban kell fejlődnie, hogy továbbra is a régió fiataljainak sokoldalú középfokú kétnyelvű képzési központja legyen. Ezt a szerepet azonban csak az állam, a helyi önkormányzat és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség támogatásával töltheti be. Emellett a jövőben is nagy jelentőséget tulajdonítunk a helyi vállalatokkal, valamint a régió és a tágabb térség oktatási intézményeivel való együttműködésnek.

A megmaradás, fejlődés, illetve az eredményes oktatás és képzés érdekében minőségi változást és újításokat vezetünk be az iskolában, korszerűsítjük és fejlesztjük a képzési programokat, valamint a kétnyelvű oktatási modellt, amit többnyelvűvé fejleszthetünk.

 

Comments are closed.