Diákközösség

O dijaški skupnosti

Dijaki naše šole imamo vselej željo po povezovanju in sodelovanju. Prav zaradi tega se že dolga leta uspešno povezujemo v okviru Dijaške skupnosti Dvojezične srednje šole Lendava, ki preko svojih šolskih organov zastopa interese, mnenja in pravice ter tudi dolžnosti naših dijakov. Člani dijaške skupnosti so vsi dijaki Dvojezične srednje šole Lendava. Njene aktivnosti vodijo in usmerjajo predstavniki razrednih skupnosti.


Vezetőség

Elnök: Jure Vuk
Alelnök: Črtomir Kelenc
Titkár:
/
Mentor: Natalija Pavošević Žoldoš
A diákok képviselői a KKI Tanácsában: Jure Vuk in Črtomir Kelenc


A lendvai KKI diákparlamentje

A Diákparlamentot az osztályközösségek elnökei alkotják.

A 2020/21-es tanévben a Diákparlament képviselői a követketők:

Osztály Képviselő
1. a Črtomir Kelenc
1. c Ana Marija Smej
1. k David Küplen
1. e Aleksander Olah
1. f Žan Horvat
2. a Nina Tivadar
2. c Rebeka Bojnec
2. k Maja Gomboc
2. d Luka Gavrilovič
2. e Mauricio Ilić
2. f Justin Jerebic
3. a Patrizia Pahor
3. k Tia Mate
3. d Jure Vuk
3. e Leon Sobočan
3. f Nick Manuel Kopinja Gojnik
4. a Kaja Škrban
4. k Iris Vida
4. d Adrijan Dravec
4. h Tadej Šajt
4. g Samantha Zadravec
5. h Jan Horvat
5. g Timea Koroša

A jelenlegi Diákparlament mandátuma 2021. augusztus 31-ig tart, tehát a 2020/21-es tanév végéig.

 

Elérhetőség

A Lendavai KKI Diákközössége
Vasút utca 2E
9220 Lendva
Szlovénia
Facebook

Melléklet