Diákközösség

O dijaški skupnosti

Dijaki naše šole imamo vselej željo po povezovanju in sodelovanju. Prav zaradi tega se že dolga leta uspešno povezujemo v okviru Dijaške skupnosti Dvojezične srednje šole Lendava, ki preko svojih šolskih organov zastopa interese, mnenja in pravice ter tudi dolžnosti naših dijakov. Člani dijaške skupnosti so vsi dijaki Dvojezične srednje šole Lendava. Njene aktivnosti vodijo in usmerjajo predstavniki razrednih skupnosti.


Vezetőség

Elnök: Kaja Škrban
Alelnök: Jure Vuk
Titkár: Ema Žoldoš
Mentor: Natalija Pavošević Žoldoš
A diákok képviselői a KKI Tanácsában: Jure Vuk in Gloria Gjuran


A lendvai KKI diákparlamentje

A Diákparlamentot az osztályközösségek elnökei alkotják.

A 2019/20-as tanévben a Diákparlament képviselői a követketők:

Osztály Képviselő
1. a Filip Bažika
1. c Rebeka Bojnec
1. d Luka Gavrilović
1. e Naomi Bezdi
1. f Justin Jerebic
1. k Maja Gomboc
2. a Ajda Hozjan
2. d Jure Vuk
2. e Vanesa Magyar
2. f Nick Manuel Kopinja Gojnik
2. k Klara Smej
3. d Noel Prša
3. k Iris Vida
4. a Otto Močnek
4. d Teo Horvat
4. g Sabrina Pintarič
4. h Matija Novinić
4. k Laura Feher
5. g Blaž Graj

A jelenlegi Diákparlament mandátuma 2020. augusztus 31-ig tart, tehát a 2019/20-as tanév végéig.


Elérhetőség

A Lendavai KKI Diákközössége
Vasút utca 2E
9220 Lendva
Szlovénia
Facebook