Diákközösség

O dijaški skupnosti

Dijaki naše šole imamo vselej željo po povezovanju in sodelovanju. Prav zaradi tega se že dolga leta uspešno povezujemo v okviru Dijaške skupnosti Dvojezične srednje šole Lendava, ki preko svojih šolskih organov zastopa interese, mnenja in pravice ter tudi dolžnosti naših dijakov. Člani dijaške skupnosti so vsi dijaki Dvojezične srednje šole Lendava. Njene aktivnosti vodijo in usmerjajo predstavniki razrednih skupnosti.


Vezetőség

  • Črtomir Kelenc – elnök
  • Lana Vučko – alelnök
  • Iraja Živa Kelenc – titkár
  • David Dawa Pratnekar – diákképviselő DOS-ban
  • Natalija Pavošević Žoldoš – mentor

A lendvai KKI diákparlamentje

A Diákparlamentot az osztályközösségek elnökei alkotják.

A Diákparlament képviselői a követketők:

Ime predstavnika - KépviselőOddelek - Osztály
David Dawa Pratnekar1.a
Nika Utroša1.b
Žan Škrban1.d
Jure Baligač1.e
Niko Sarjaš1.f
Taja Gonc1.g
Jan Hanc1.k
Črtomir Kelenc2.a
Anamarija Smej2.c
Lara Habot2.e
Žan Horvat2.f
Iva Žoldoš2.k
Tia Tonkovič3.a
Rebbeka Bojnec3.c
Luka Gavrilović3.d
Emina Horvat3.e
Justin Jerebic3.f
Maja Gomboc3.k
Patrizia Pahor4.a
Jure Vuk4.d
Melita Žban4.g
Nick Manuel Kopinja Gojnik4.h
Tia Mate4.k
Samantha Zadravec5.g
Tameron Hranilovič5.h

A jelenlegi Diákparlament mandátuma 2022. augusztus 31-ig tart.

 

Elérhetőség

A Lendavai KKI Diákközössége
Vasút utca 2E
9220 Lendva
Szlovénia
Facebook

Melléklet

Comments are closed.