Aktív állampolgárság

Aktivno državljanstvo je obvezni vsebinski sklop, ki je umeščen v vse srednješolske izobraževalne programe. Zasnovan je interdisciplinarno, kar pomeni, da se prepletajo vsebine različnih znanstvenih disciplin (predvsem sociologije, filozofije, politologije, zgodovine, geografije, ipd.)

Temeljni cilj aktivnega državljanstva je spodbujanje aktivnega, informiranega in odgovornega demokratičnega državljanstva. Dijaki v okviru učnih aktivnosti razvijajo sposobnost za razumevanje kompleksnosti osebnega in družbenega življenja ter povezanosti in nasprotij med individualnim in družbenim, lokalnim in globalnim.

V okviru posameznih aktivnosti si dijaki pridobivajo in razvijajo znanja o človekovih pravicah, demokraciji in demokratični kulturi, vlogi medijev in civilne družbe, ustavni ureditvi in političnem sistemu Republike Slovenije, evropskih integracijskih procesih ter institucijah Evropske unije, mednarodnih organizacijah in globalnih izzivih človeštva.

(vir: Rojc, J., idr. (2021). Aktivno državljanstvo v srednji šoli. Ljubljana: ZRSŠ)

Aktivno državljanstvo po programih (šolsko leto 2022/23):

izobraževalni program letnik število ur
Gimnazija 3. letnik 35
SSI programi: strojni tehnik, ekonomski tehnik, kemijski tehnik 3. letnik 35
SPI programi: mehatronik operater, avtoserviser, trgovec 3. letnik 30

EPAS

Izobraževalni program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS) je namenjen ozaveščanju in izobraževanju dijakov o Evropski uniji ter usposabljanju za aktivno državljanstvo. S projektom se želi spodbuditi zavedanje o EU in evropski parlamentarni demokraciji ter mladim približati znanje o delovanju Evropske unije in Evropskega parlamenta.

Dijaki bodo preko različnih aktivnostih odkrivali, kaj pomeni biti evropski državljan, prednosti članstva v EU v vsakdanjem življenju, vlogo Evropskega parlamenta in drugih institucij v odločevalskem procesu ter pomen aktivnega državljanstva za prihodnost EU.

Izobraževalni program EPAS obsega raznolike aktivnosti, ki jih bodo dijaki opravili tekom šolskega leta po predvideni časovnici. Le-te so:

  • proučitev izobraževalnih gradiv o EU,
  • priprava in upravljanje informacijskega kotička EU na šoli,
  • priprava dogodka/aktivnosti ob dnevu Evrope,
  • upravljanje profil na Facebooku in/ali drugem družbenem omrežju, namenjenem, predstavitvi EPAS aktivnosti na šoli in
  • sodelovanje v spletni nacionalni EPAS platformi na družbenem omrežju Facebook.

Dejavnostim dijakov lahko sledite na:

Képtár

Comments are closed.