A honlap, a Facebook és Instagram profilok használatának általános feltételei

Ez a honlap, valamint a Facebook és Instagram profil (a folytatásban: webhelyek) a Kétnyelvű Középiskola, Lendva (a továbbiakban: Iskola) bemutatására és népszerűsítésére, valamint a tevékenységével kapcsolatos hírek közzétételére szolgál. A webhelyek által lehet hozzáférni azokhoz az információkhoz, amelyekre a diákoknak és a szülőknek az szükségük van iskolai képzési folyamatban.

A webhelyek tulajdonosa és üzemeltetője a Dvojezična srednja šola Lendava – Kétnyelvű Középiskola, Lendva, Vasút u. 2E, 9220 Lendva, Szlovénia, adószám: 39462692, cégjegyzékszám: 5084067000 (a továbbiakban: üzemeltető).

A webhelyek használati feltételei vonatkoznak a webhelyek funkcióinak bármilyen használatára. A webhelyek meglátogatásával a látogató (a továbbiakban: látogató) elfogadja és teljes egészében egyetért a jelen felhasználási feltételekkel.

A felhasználási feltételek jogilag érvényes és kötelező érvényű megállapodást képeznek az üzemeltető és a látogató között, és a webhelyeken való közzétételük pillanatától érvényesek. Ezeket az üzemeltető adja ki, aki bármikor előzetes értesítés nélkül módosíthatja azokat, az újak pedig a webhelyeken való közzétételükkel lépnek hatályba. A látogató felelőssége annak biztosítása, hogy ismerje és betartsa a vonatkozó felhasználási feltételeket.

A közzétett tartalom korlátozott felhasználása

A webhelyek tartalma, minden szöveg, grafika, logó, kép, multimédiás tartalom, szoftver, forráskód, egyéb dokumentum az üzemeltető tulajdonát képezi, és szerzői jogvédelem, valamint a szellemi tulajdon vagy adatbázisok védelmének egyéb formái alá tartozik.

A webhelyek tartalma az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül sem részben, sem egészben nem másolható, terjeszthető, módosítható vagy más módon reprodukálható. A webhelyek tartalmának nem saját célra történő felhasználása csak az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulásával engedélyezett. A webhelyek bármilyen kereskedelmi célú felhasználása az üzemeltetővel való előzetes egyeztetés tárgyát képezi.

 

A webhelyek elérhetősége

Az üzemeltető arra törekszik, hogy a webhelyek tartalma és szolgáltatásai az év minden napján, a nap 24 órájában rendelkezésre álljanak, kivéve a technikai okokból bekövetkező rövid leállásokat. Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen okból és bármilyen időtartamra, előzetes értesítés nélkül megszakítsa a webhelyek működését, ha ezt szükségesnek tartja. Ilyen esetekben az üzemeltető nem vállal felelősséget a webhelyek látogatójának vagy felhasználójának keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért.

Adatvédelem

A látogató a webhelyek használatával beleegyezik, hogy az üzemeltető a webhelyek szolgáltatásainak biztosítása céljából az adatokat az Adatvédelmi politika (GDPR) határozatainak megfelelően gyűjti és kezeli.

Az adatkezelő felelősségei és jogai

A webhelyeken közzétett információk kizárólag tájékoztató jellegűek. Az üzemeltető törekszik arra, hogy a webhelyek tartalma pontos, helyes, naprakész és hasznos legyen, de nem vállal felelősséget a tartalom közzététele során esetlegesen előforduló hibákért. Ezeket a lehető leghamarabb kijavítja.

Ha a webhelyek található linkek a dssl.si domainen kívüli webhelyekre vezetnek, ezek a webhelyek nem állnak az üzemeltető ellenőrzése alatt, és az üzemeltetőnek nincs befolyása azok tartalmára. Az üzemeltető ezért nem garantálja ezen webhelyek tartalmát és biztonságát, és nem vállal felelősséget az ott található adatok védelméért és biztonságáért.

Az üzemeltető biztosítja, hogy a webhelyek szolgáltatásait és funkcióit a lehető legmagasabb színvonalon igyekszik biztosítani, és hogy a webhelyek esetleges hibáit a lehető leghamarabb kijavítja. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a webhelyeknek az internethálózat megszakadása vagy meghibásodása, illetve a webhelyek vis maior eset miatti meghibásodásáért.

Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy bármikor és előzetes értesítés nélkül módosítsa, bővítse, kiegészítse vagy eltávolítsa a webhelyek tartalmát és/vagy a webhelyek által kínált szolgáltatások körét, beleértve a honlap funkcióinak és/vagy a felhasználói tapasztalatok módosítását.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget a helytelen használatból, a szoftver vagy a webhelyek technikai hiányosságaiból vagy a látogató tapasztalatlanságából eredő károkért vagy adatvesztésért. Az üzemeltető nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, amely a látogatónak a webhelyek, illetve azokon közzétett információk vagy tartalmak használata következtében keletkezik. A felelősség korlátozása magában foglalja, de nem korlátozódik azokra a károkra, amelyeket a látogató a közzétett információk pontatlansága, hiányossága vagy helytelensége, illetve az információk pontatlansága, hiányossága vagy helytelensége miatt szenvedhet el.

Az üzemeltető minden lehetséges panasz- és egyéb eljárást a látogatókkal szemben a működési szabályokkal és a Szlovén Köztársaság vonatkozó jogszabályaival összhangban folytat le. Az üzemeltető vállalja, hogy a technikai és tartalmi problémákat folyamatosan kezeli és a lehető leghamarabb megoldja.

A látogató kötelezettségei és jogai

Minden látogató korlátozás és regisztráció nélkül megtekintheti a webhelyek tartalmát.

A látogatók a webhelyek saját felelősségükre használják. A látogató felelőssége, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket az informatikai eszközeinek védelme érdekében, hogy az internethez való zökkenőmentes és biztonságos hozzáférést biztosítsa. A látogató felelős saját adatainak és az interneten keresztül továbbított egyéb adatok védelméért is. Az adatkezelő csak a jelen felhasználási feltételekben (személyes adatok védelme) meghatározott mértékben nyújt védelmet.

A látogató köteles a webhelyek azok céljával, a szabályokkal, a jelen általános használati feltételekkel és az adatkezelő utasításaival összhangban, és kizárólag olyan módon használni, amely nem okoz kárt az adatkezelőnek. A látogató köteles tartózkodni minden olyan cselekménytől, amely a webhelyek, azok funkciói vagy az általuk nyújtott szolgáltatások működésének elmaradását, hibás vagy korlátozott működését, illetve a webhelyek adatintegritásának sérülését eredményezheti. A látogató köteles az e-mail címen értesíteni az adatkezelőt a webhelyek vagy azok működésének bármilyen hibájáról.

Záró rendelkezések

A felhasználási feltételekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket és/vagy aggályokat a címen fogadunk el.

Jelen feltételek 2021. szeptember 1-jétől érvényesek.

Comments are closed.