Értesítések

Obveščamo vas, da sprejemamo prijave za vpis v programe za izobraževanje za odrasle v šolskem letu 2018/19.

Prijavite se z obrazcem Prijava na vpis, ki ga oddate najkasneje do 31. 8. 2018 organizatorki izobraževanja odraslih.

Prijavi priložite naslednja dokazila:

  • originalna spričevala o dosedanjem izobraževanju (vključno s spričevalom o zaključeni osnovni šoli),
  • izpisek iz rojstne matične knjige,
  • kopijo poročnega lista (če se je spremenil priimek),
  • osebni dokument s sliko.

Vpis bo potekal od 4. do 8. septembra 2018.


Kontakt
Silvija Kolarič, organizatorka izobraževanja odraslih
(02) 574 25 38
silvija.kolaric1@guest.arnes.si