Könyvtár

Vodja šolske knjižnice: Brigita Lovenjak
Delovni čas: 7.30 – 14.30
Telefon: (02) 574 25 16
E-naslov:
Lokacija v šoli: na drugem nadstropju
Število gradiv: več kot 20.000 enot
Število računalnikov za dijake: 2
Število računalnikov za profesorje: 1
Število računalnikov za obdelavo gradiv: 2

Naša šolska knjižnica s svojo dejavnostjo in gradivom ni le kraj, kjer najdete raznoliko gradivo za branje in uspešno šolsko delo, ampak je tudi prostor kjer se izvaja pouk, knjižnično-informacijska znanja, hkrati pa lahko dijaki pred in po pouku pišejo domače ali seminarske naloge, referate, zbirajo gradivo za projektno delo, raziskovalne naloge. Je tudi prostor, kjer lahko v bralnem kotičku tudi čisto preprosto prelistavajo časopise in revije, berejo ali v računalniškem nizu brskajo po internetu.

Namenjena je dijakom in učiteljem DSŠ Lendava. Uporabnikom je na voljo podatkovna baza šolske knjižnice – Cobbis+ ter prost dostop do interneta. Šolska knjižnica DSŠ Lendava se integrira – vključuje v vzgojno-izobraževalni proces šole, je podpora učenju in branju. Skupaj opogumljamo naše dijake, da berejo za užitek, razvijajo informacijsko pismenost in uporabljajo knjižnice in njihove informacijske vire za vseživljenjsko učenje.

Dijake navajamo na multikulturno knjižnično – s posebnim poudarkom na dvojezični pouk – okolje in vzdušje knjižničnega prostora ter zavzemanje pozitivnega odnosa do knjižnice s posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo, motivaciji in spodbujanju za branje in estetsko doživljanje. Pomembno je, da obisk knjižnice doživijo kot zanimivo in privlačno izkušnjo, da skupno srečanje zaključijo navdušeni nad knjigami in knjižnico in motivirani za branje.
Šolska knjižnica pripravlja za uporabnike in bralce tudi različne oblike učenja, informacijskega opismenjevanja, priporočila za branje, seznanjanja z novimi knjigami ter organizira različne prireditve in dogodke.

Z gradivom in bibliopedagoškimi urami (Knjižnična informacijska znanja) razvijamo jezikovne kompetence, pomagamo pri iskanju gradiva – računalniško podprta knjižnica – za učenje, prosti čas, sprostitev in ustvarjalnost. Mladim omogočamo vstop v brezmejne prostore literature in drugih informacij, omogočamo jim varno okolje in varno druženje ter smiselno preživljanje prostega časa. Spodbujamo in oblikujemo razvoj bralne pismenosti, ki je ključna kompetenca pri doseganju osebnega in družbenega uspeha.

V knjižnici obiskovalci upoštevajo knjižnični red.

Knjižnični red

 1. Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Članarine ni.
 2. Knjižnica je za izposojo odprta vsak dan po urniku, ki je izobešen na vratih knjižnice.
 3. Knjige (strokovne in leposlovne) si lahko uporabniki izposodijo za obdobje 14 dni ali več, če ni gradivo rezervirano za drugega uporabnika.
 4. Čitalniško gradivo (leksikoni, slovarji, enciklopedije, atlasi) in serijske publikacije (časopisi, častniki) si lahko uporabniki sposodijo v petek in ga vrnejo v ponedeljek, lahko pa si izposodijo tudi za krajši čas, če želijo iz njega fotokopirati.
 5. Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče dokler ne poravnajo vseh obveznosti.
 6. S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Poškodovano ali izgubljeno knjižno gradivo nadomesti uporabnik z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom v dogovoru s knjižničarko.
 7. Izposojenega gradiva ne posojamo drugim.
 8. S knjižnično računalniško in ostalo opremo, gradivom in prostorom skrbno ravnamo.
 9. Računalniki v knjižnici so namenjeni zgolj šolskemu delu (brskanje po internetu, iskanje strokovne literature za seminarske, raziskovalne, projektne ali domače naloge) in brskanju po knjižnični zbirki v sistemu Cobiss – Virtualna knjižnica Slovenije.
 10. Računalnik se uporablja po predhodnem dogovoru s knjižničarko.
 11. Vsakršna zloraba se obravnava v skladu s Pravilnikom o šolskem redu.

Za prijetno razpoloženje v šolski knjižnici se moramo potruditi vsi obiskovalci, saj bomo le tako deležni vsega lepega, koristnega in poučnega, kar nam ponujajo naše prijateljice knjige.

Priloge

Iskanje gradiva v sistemu Cobiss

1. korak: www.cobiss.si (vpišemo v spletni iskalnik)
2. korak:
 ISKANJE – Iskanje gradiva (osnovno, izbirno ali ukazno)
3. korak: iščemo lahko po bazi DSŠ Lendava ali vseslovenski bazi. Če se odločimo za šolsko bazo, vpišemo v bel okvir DSSL.
4. korak: 
imamo več možnosti za iskanje: po avtorju ali/in naslovu ali/in ključnih besedah
5. korak:
 lahko se odločimo tudi za omejevanje, da pridemo do gradiva, ki ga iščemo, in da zadetkov ni preveč:
            1. jezik: 
slovenski, madžarski
            2. vrsta gradiva:
 monografske publikacije, CD/DVD, videoposnetki …
6. korak:
 kliknemo na ikono išči, dobimo število zadetkov.
7. korak: 
pregledamo posamezni zadetek in preverimo dostopnost gradiva, ki ga iščemo.
8. korak: 
če je iskano gradivo prosto, ga poiščemo na polici ali prosimo knjižničarko za pomoč pri iskanju.

Povezave

Iskanje v katalogu naše knjižnice (Cobiss+): https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/advanced?db=dssl

Spletne strani knjižnic:

Jezikovni priročniki slovenskega jezika:

Slovarji:

 Dostop do e-gradiv:

 Projekti, festivali, kampanje

Ostale povezave:

Comments are closed.