Szolgáltatásainak árjegyzéke

Svet Dvojezične srednje šole Lendava je na svoji seji dne 16.9.2022 sprejel naslednje cene storitev in uporabnin prostorov na DSŠ Lendava:

1. IZPITI

 • IZPITI OBČANI
  • ustni in pisni izpit ….. 37,60 €
  • ustni ali pisni izpit …. 25,00 €
 • SPLOŠNA MATURA
  • po ceniku RIC Ljubljana
 • POKLICNA MATURA
  • pisni in ustni izpit ali seminarska naloga ….. 46,00 €
  • pisni ali ustni izpit ………………………………….. 37,60 €
 • ZAKLJUČNI IZPIT
  • pisni in ustni izpit ali seminarska naloga ….. 46,00 €
  • pisni ali ustni izpit ………………………………….. 37,60 €
  • zaključna naloga in zagovor ……………………. 83,60 €
  • priznavanje PUD-a:
   • potrdilo za PUD/na letnik …………….. 40,00 €

2. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

 • ŠOLNINA: 1000 € na letnik

Možno je plačilo na obroke: ob vpisu 250 € (vpisnina) in 6 obrokov x 125€

 • IZPITI
VRSTA IZPITA REDNI ROK IZREDNI ROK
  z vpisnino € brez vpisnine € z vpisnino € brez vpisnine €
PISNI IZPIT 15 25 25 30
USTNI IZPIT 15 25 25 30
PISNI + USTNI 25 50 40 50
 • KONZULTACIJE (za izpit, za izdelavo seminarske naloge, za opravljanje mature):
  • 1 ura individualnih konzultacij 20 €

3. STROŠKI IZDAJE IZPISA IZ EVIDENCE

Izpis iz evidence Cena
Za izpis izgubljenega spričevala ali obvestila o uspehu, starega do pet let 10,43 €
Za izpis izgubljenega spričevala ali obvestila o uspehu, starejšega od pet let 20,86 €
Za izdajo sklepa o verodostojnosti izdanih javnih listin 10,43 €

4. KNJIŽNICA

 • zamudnina ( na enoto na dan )
Knjižnično gradivo 0,10€/enoto/dan
Čitalniško gradivo 0,20€/enoto/dan
 •  opomin                               2,00 €

5. NAJEM/UPORABA PROSTOROV DSŠ LENDAVA

 •  NAJEM/UPORABA ŠPORTNE DVORANE za vadbo
CENA ENE VADBENE URE 60 min ZA PRAVNE OSEBE JAVNEGA PRAVA ZA VADBO ČLANOV KLUBOV IN DRUŠTEV, ZA KATERE UPORABO SOFINANCIRA OBČINA LENDAVA ZA DRUGE UPORABNIKE
ZA CELO ŠPORTNO DVORANO 30,00€ 12,00€ 36,00€
ZA 2/3 ŠPORTNE DVORANE 22,00€ 8,00€ 25,00€
ZA 1/3 ŠPORTNE DVORANE 11,00€ 4,00€ 14,00€
 • NAJEM/UPORABA ŠPORTNE DVORANE za prireditve
CENA URE (60 min) PRAVNE OSEBE JAVNEGA PRAVA KLUBI IN DRUŠTVA DRUGI UPORABNIKI
komercialne* 50,00 30,00 100,00
dobrodelne 25,00 15,00 50,00

*prireditve z vstopnino

 • NAJEM/UPORABA UČILNIC
CENA ENE ŠOLSKE URE PRAVNE OSEBE JAVNEGA PRAVA ZA DRUGE UPORABNIKE
učilnica 15,00€ 18,00€
računalniška učilnica 18,00€ 20,00€
 • NAJEM/UPORABA AMFITEATRALNE PREDAVALNICE
CENA ENE URE PRAVNE OSEBE JAVNEGA PRAVA DRUGI UPORABNIKI
AMFITEATRALNA PREDAVALNICA 28,00€ 32,00€
 • NAJEM/UPORABA SPECIALNIH UČILNIC IN DELAVNIC
Cena ene šolske ure v € PRAVNE OSEBE JAVNEGA PRAVA DRUGI UPORABNIKI
RPT učilnica 18 20
Ročna delavnica 18 20
Strojna delavnica / CNC stroji 22 26
Avtomehanska delavnica 22 26
Varilnica 30 36

Za najem/uporabo prostorov se sklene pogodba.

Cenik storitev velja od 01.10.2022 dalje.

Comments are closed.