Előadások

Predavanja

Predavanja in konzultacije potekajo v učilnicah DSŠ Lendava. Izvajajo jih učitelji DSŠ Lendava in zunanji predavatelji. Predavanja se običajno začnejo ob 16.00. Tedenski urnik posameznih oddelkov je objavljen na spletni strani in na oglasni deski v avli šole.

Predavanja pri posameznih predmetih oz. strokovnih modulih organiziramo, če imamo dovolj veliko skupino udeležencev, v nasprotnem primeru nudimo skupinske oz. individualne konzultacije.

Praktični pouk

Praktični del pouka lahko udeleženci opravijo v šolskih delavnicah, lahko pa v podjetju. V ta namen imajo v podjetju mentorja. Udeleženec je dolžan šoli predložiti dokumentacijo o opravljenem delu za vsak letnik posebej (Poročilo o opravljenem delu). Mentor predlaga oceno. Končno oceno določi profesor praktičnega pouka na osnovi Poročila in predloga ocene mentorja.

Praktično usposabljanje z delom

Podjetje, kjer opravijo praktično usposabljanje z delom, si udeleženci izberejo sami. Pomaga jim lahko organizator PUD-a na šoli. Pred pričetkom dela mora biti obvezno podpisana pogodba med podjetjem, šolo in udeležencem. Zavarovanje za primer nezgode pri delu in poklicne bolezni v času PUD-a uredijo udeleženci sami z delodajalcem.

Comments are closed.