Vizsgarendszer

Udeleženci organiziranih predavanj se izpitov udeležijo po zaključku predavanj. Izpitne roke za samoizobraževalce določi organizator glede na interes.

Razpored je objavljev v rubriki Izpitni roki.

Za vsakokratno opravljanje izpita se udeleženec izobraževanja prijavi na zaključnem predavanju ali pa pri organizatorju sedem dni pred izpitnim rokom. Odjava je mogoča dva dni pred izpitnim rokom.

Udeleženci organiziranih predavanj imajo v šolnini vračunana prva dva izpitna roka za predmete in module, ki se izvajajo v enem šolskem letu. Če opravljajo izpite, ki niso bili razpisani v rednem roku, jih morajo ob prijavi na izpit plačati.

Samoizobraževalci plačujejo izpite ob prijavi.

Udeleženci izobraževanja lahko opravljajo izpit pri enem predmetu/modulu večkrat, in sicer dvakrat pri učitelju predmeta, tretjič in nadalje pa pred izpitno komisijo.

Z delnimi izpiti se ocenjuje znanje po posameznih sklopih predmeta za posamezni letnik.

S končnimi izpiti se lahko ocenjuje znanje iz posameznega predmeta za posamezni letnik, lahko pa tudi iz posameznega predmeta za celoten izobraževalni program ali za več letnikov hkrati.

Za odrasle veljajo isti katalogi znanj kot za mladino.

Informacije o ocenah izpitov dobijo udeleženci izobraževanja pri profesorju, pri katerem opravljajo izpit, ali pri organizatorju.

Comments are closed.