Képzési programok

Programi srednje poklicnega izobraževanja

Programi srednje strokovnega izobraževanja

Gimnazija

Maturitetni tečaj


Vpisni pogoji za vključitev v izobraževanja

Srednje poklicno izobraževanje

  • uspešno končana osnovna šola oz. program nižjega poklicnega izobraževanja in drugi pogoji za vpis, ki so opredeljeni pri posameznih izobraževalnih programih

Srednje strokovno izobraževanje

  • uspešno končana osnovna šola oz. program nižjega poklicnega izobraževanja in drugi pogoji za vpis, ki so opredeljeni pri posameznih izobraževalnih programih

Gimnazija

  • uspešno končana osnovna šola

Maturitetni tečaj

  • uspešno zaključena srednja poklicna, srednja tehniška oz. druga srednja strokovna šola oz. tretji letnik gimnazije in če je prekinil izobraževanje za najmanj eno leto oz.
  • uspešno zaključena osnovna šola in uspešno opravljen preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije