Tankönyvalap

Az iskola minden diák számára biztosítja, hogy A tankönyvalapok kezeléséről szóló szabályzat alapján az iskolai tankönyvalapból kölcsönözzék a tankönyveket. A kötelező tananyagok listája legkésőbb június 15-én van megjelentetve. A kölcsönzési díj egy tanévre a tankönyvcsomagban levő anyagok beszerzési árának legfeljebb 1/3-a, ami befizetési utalvánnyal fizetendő meg. A diákok teljes tankönyvcsomagot kölcsönözhetnek ki. A kölcsönzési díj programonként és évfolyamonként van meghatározva és fel van tüntetve a megrendelőn.

A tankönyvcsomagokat a szakterületi munkaközösségek határozzák meg.

A diákok a tankönyveket a tanítás első hetében kapják meg, a tanév végén pedig a teljes csomagot visszaadják.

Ha a diák a tankönyvet megrongálja, elveszíti, elszakítja, elhajlítja a lapokat vagy beleír, köteles azt újjal helyettesíteni, vagy a szabályzat szerinti kártérítést fizetni. A kártérítés összege a vételár és a tankönyv kora alapján kerül meghatározásra.

A tankönyvlistát, valamint a következő tanévre vonatkozó megrendelőt a diákok nyomtatott formában június közepén kapják meg.

Egyéb, a tankönyvalapra vonatkozó szabályok:

 • A diákok a tankönyveket az utolsó tanítási héten a multimédia tanteremben adják át, éspedig a közzétett órarend szerint, még az értesítők kiosztása előtt. Ez nem vonatkozik a pótvizsgáző diákokra.
 • Azok a diákok, akik az eltelt tanévben használt tankönyveket nem hozzák vissza, nem jogosultak a tankönyvek kölcsönzésére a következő tanévben. A végzős diákok a tankönyveket a szóbeli vizsgák után hozzák vissza.
 • Az új tankönyvek kölcsönzésének feltétele az, hogy a diák rendezte az összes könyvtári és iskolai költségeket (visszahozott könyvtári és tankönyvalapi könyvek és anyagok és megfizetett költségek), valamint a kölcsönzési díj befizetéséről szóló bizonylat.
 • Kiiratkozás esetében a diákoknak visszatérítjük a kölcsönzési díj arányos részét.
 • A tanév közbeni beiratkozás esetében a diákoknak a kölcsönzési díj arányos részét számoljuk fel.

Az évfolyamot ismétlő diákok is kötelesek visszahozni a tankönyveket. Az új tanévben igény alapján újra igényelhetik a tankönyveket. Ezesetben köteles ismét megfizetni a kölcsönzési díjat.

Tankönyvek

Tankönyvek, taneszközök 2023/24 Archívum
Autószerelő
Közgazdasági technikum
Közgazdasági technikum SZPKP
Villanyszerelő
Fodrász
Gimnázium
Gépberendezés-szerelő
Vegyészeti technikum
Mechatronikai műszerész
Cserépkályhaépítő-kerámiaburkoló
Biotechnológiai és élelmiszeripari segéd
Gyártástechnológiai segéd
Óvodai nevelés
Gépészeti technikum
Gépészeti technikum SZPKP
Mechatronikai tecnikum SZPKP
Bolti eladó
Tankönyvek 2014/15
Tankönyvek 2015/16
Tankönyvek 2016/17
Tankönyvek 2017/18
Tankönyvek 2018/19
Tankönyvek 2019/20
Tankönyvek 2020/21
Tankönyvek 2021/22
Tankönyvek 2022/23

Kedvezményes kölcsönzési díj igénylése

A kölcsönzési díj részének támogatására azok a diákok jogosultak, akiknek a legutóbbi érvényes gyermeknevelési támogatásról vagy állami támogatásról szóló határozatban megállapított családtagonkénti havi jövedelme nem haladja meg a Szlovén Köztársaság nettó átlagkeresetének 30%-át. A következő tanévre vonatkozó kedvezményes tankönyvkölcsönzési díjat az utolsó tanítási napig kell igényelniük a tanácsadó szolgálatnál.

A tankönyvek megrendelése és átvétele

Az 1. évfolyamra beiratkozó leendő diákok a tankönyvalapra vonatkozó megrendelőket postai úton kapják meg, és azt a beiratkozáskor (vagy legkésőbb a tanév végéig) a tanácsadó szolgálatnál adják le.

A 2–5. évfolyamos diákok a megrendelőket az osztályfőnökeiktől kapják meg a tankönyvrendelési űrlapokat, amit legkésőbb június 20-ig le kell adniuk.

A diákok a tankönyvkészleteket szeptember első hetében a közzétett órarend szerint veszik át.

Szolgáltatók

A munkafüzeteket és az egyéb taneszközöket a következő szolgáltatóknál is megvásárolhatják:

 • KOPIJA – NOVA
  A Kopija-nova vállalatnál elektronikus formában adhatják le a rendelésüket. Az alábbi linkre kattintva válasszák ki az iskola típusát, a programot és az osztályt, és megjelenik a használatban levő taneszközök jegyzéke.
  https://www.kopija-nova.si/ss?pmr=1y8&pmid=2s0aydkbu38v
 • DZS
  A DZS könyvesboltjaiban és papírüzleteiben az ott található ─ osztályok és programok szerinti ─ jegyzékek alapján személyesen adhatják le a rendelésüket.
 • OFFICE&MORE
  Az Office&more könyvesboltban iskolánk számára ─ az előző évekhez hasonlóan ─ írásos formában készítették el a taneszközjegyzéket, amelyet a diákok már meg is kaptak.

Comments are closed.