Tanárok

 

Sz. A tanár utó- és vezetékneve Munkakör
1. Helena Antolin Tibaut MAT
2. Mihela Baumgartner strok. teor. pr.in pr. izobr. v progr. SPI PEČAR
3. Daniel Bernad FIZ, NAR
4. Miran Bukovec strok. teor. pr. (SSI ST, PTI ST, PTI TM, SPI)
5. Anna Dancs MAD
6. Alfred Feher strok. teor. pr. in pr. izobr. (SSI ET, PTI ET, SPI), INF
7. Katarina Ferenc strok. teor. pr. in pr. izobr.(SSI ET, PTI ET, SPI)
8. Mojca Ficko ŠPA
9. Attila Ftičar strok. teor. pr. (SSI ST, PTI ST, PTI TM, SPI)
10. Mária Gaál GEO, DRU
11. Zorka Gergar NEM
12. Jožef Gerenčer GLA in UME (GVZ)
13. Silvija Hajdinjak Prendl ZGO *
14. Renata Halász ANG
15. Lijana Hanc Krapec SLO
16. Aleksandra Horvat MAD
17. Laura Horvat MAD in ZGO
18. Attila Horváth ŠVZ
19. Mag. Bernadetta Horváth ZGO, DRU in NEM
20. Velimir Horvatič ŠVZ
21. Simona Hozjan NEM
22. Štefan Kardoš SLO
23. Silvija Kolarič PSI in CRO
24. Ildikó Kovač BIO, NAR
25. Nives Kuhar strok. teor. pr. in pr. izobr. (SSI ET, PTI ET, SPI)
26. Brigita Laj strok. teor. pr. in pr. izobr. (SSI ET, PTI ET, SPI)
27. Hermina László MAD
28. Fortuna Lazar LUM in UME (LVZ)
29. Dario Molnar str. teor. pr. in prakt. izobr. v progr. SPI EL
30. Mirjana Nađ ŠVZ
31. Natalija Pavošević Žoldoš KEM, strok.teor.pr.v SSI KT
32. Marija Polanec strok. teor. pr. v pr. G, KT in pr. izobr. v pr. SSI KT
33. Mag. Nataša Prendl ANG
34. Janez Somi prakt. izobr. (SSI ST, PTI ST in TM, SPI MO, AS)
35. Slavko Režonja strok. teor. pr. (SSI ST, PTI ST, PTI TM, SPI MO)
36. Sandra Sabo MAT
37. Sibila Sabo MAD in GEO
38. Teodor Varga strok. teor. pr. (SSI ST, PTI ST, PTI TM, SPI)
39. Simona Šamu MAT
40. Sonja Šamu strok. teor. pr. v progr. SPI Gastr. hot. in Trg., NAR
41. Borut Šantak SLO in MAD
42. Vesna Šašić Gönter SOC, DRU, FIL
43. Tibor Tomšič ZGO, GEO in DRU *
44. Elizabeta Tóth MAD
45. Sandra Vida ANG
46. Silvija Vučak Virant INF in PPR, UIKT
47. Mag.Gabriela Zver SLO

* vezetők, akik szintén tanítanak