Munkaközösségek

Naziv
Megnevezés
Št. članov
Tagok sz.
Vodja
Vezetője
Člani
Tagok
Aktiv slavistov4Mag. Gabriela ZverMag. Gabriela Zver, Lijana Hanc Krapec, Štefan Kardoš, Borut Šantak, Saša Adorjan
A magyartanárok munkaközössége7Hermina LászlóAnna Dancs, Aleksandra Horvat, Laura Horvat, Hermina László, Sibila Sabo, Borut Šantak
Aktiv učiteljev angleščine in španščine4Renata HalászRenata Halász, Sandra Vida, Doris Vöröš, Alen Vugrinec
Aktiv učiteljev nemščine5Alen VugrinecZorka Gergar, Mag. Bernadetta Horváth, Simona Hozjan, Alen Vugrinec
Aktiv učiteljev matematike3Sandra SaboHelena Antolin Tibaut, Sandra Sabo, Simona Šamu
Aktiv učiteljev družboslovnih predmetov (zgodovina, geografija, družboslovje, sociologija, filozofija, psihologija) in umetnosti (glasba, likovna umetnost)10Vesna Šašić GöntérDejan Berden, Mária Gaál, Silvija Hajdinjak Prendl, Laura Horvat, Mag. Bernadetta Horváth, Silvija Kolarič, Vesna Šašić Göntér, Tibor Tomšič, Klementina Črešnjovec
Aktiv učiteljev naravoslovnih predmetov (biologija, kemija, fizika, naravoslovje)7Marija PolanecDaniel Bernad, Lucija Hajdinjak, Sandi Horvatič, Ildikó Kovač, Natalija Pavoševič Žoldoš, Marija Polanec
Aktiv učiteljev športne vzgoje3Attila HorváthMiha Horvat, Attila Horváth, Borut Petkovič
Aktiv učiteljev strokovnoteoretičnih predmetov in praktičnega pouka strojne usmeritve9Dario MolnarLučka Bačič, Miran Bukovec, Attila Ftičar, Dario Molnar, Mario Raduha, Slavko Režonja, Blaž Sobočan, Janez Somi, Teodor Varga, Fredi Cigan
Aktiv učiteljev strokovnoteoretičnih predmetov in praktičnega pouka ekonomske usmeritve ter informatike6Alfred FeherLučka Bačič, Alfred Feher, Katarina Ferenc, Nives Kuhar, Brigita Laj, Silvija Vučak Virant, Fredi Cigan

Comments are closed.