Munkaközösségek

 

A munkaközösség megnevezése Tagok sz. A munkaközösség vezetője Tagok
Aktiv slavistov 4 Mag. Gabriela Zver Mag. Gabriela Zver
Lijana Hanc Krapec
Štefan Kardoš
Borut Šantak
A magyartanárok munkaközössége 6 Aleksandra Horvat Anna Dancs
Aleksandra Horvat
Laura Horvat
Hermina László
Sibila Sabo
Borut Šantak
Elizabeta Tóth
Aktiv učiteljev angleščine in španščine 4 Mag. Nataša Prendl Mojca Ficko
Renata Halász
Mag. Nataša Prendl
Sandra Vida
Aktiv učiteljev nemščine 4 Simona Hozjan Zorka Gergar
Mag. Bernadetta Horváth
Simona Hozjan
Aktiv učiteljev matematike 3 Simona Šamu Helena Antolin Tibaut
Sandra Sabo
Simona Šamu
Aktiv učiteljev družboslovnih predmetov (zgodovina, geografija, družboslovje, sociologija, filozofija, psihologija) in umetnosti (glasba, likovna umetnost) 8 Silvija Kolarič Mária Gaál
Ana Gnezda
Silvija Hajdinjak Prendl
Mag. Bernadetta Horváth
Silvija Kolarič
Fortuna Lazar
Vesna Šašić Göntér
Tibor Tomšič
Aktiv učiteljev naravoslovnih predmetov (biologija, kemija, fizika, naravoslovje) 6 Sonja Šamu Daniel Bernad
Sandi Horvatič
Ildikó Kovač
Natalija Pavoševič Žoldoš
Marija Polanec
Sonja Šamu
Aktiv učiteljev športne vzgoje 3 Attila Horváth Velimir Horvatič
Attila Horváth
Mirjana Nađ
Aktiv učiteljev strokovnoteoretičnih predmetov in praktičnega pouka strojne usmeritve 8 Blaž Sobočan Lučka Bačič
Mihela Baumgartner
Miran Bukovec
Attila Ftičar
Dario Molnar
Mario Raduha
Slavko Režonja
Blaž Sobočan
Aktiv učiteljev strokovnoteoretičnih predmetov in praktičnega pouka ekonomske usmeritve ter informatike 6 Brigita Laj Lučka Bačič
Alfred Feher
Katarina Ferenc
Nives Kuhar
Brigita Laj
Silvija Vučak Virant