Munkaközösségek

Naziv
Megnevezés
Št. članov
Tagok sz.
Vodja
Vezetője
Člani
Tagok
Aktiv slavistov4Mag. Gabriela ZverMag. Gabriela Zver, Lijana Hanc Krapec, Štefan Kardoš, Borut Šantak
A magyartanárok munkaközössége7Anna DancsAnna Dancs, Aleksandra Horvat, Laura Horvat, Hermina László, Sibila Sabo, Borut Šantak, Elizabeta Tóth
Aktiv učiteljev angleščine in španščine4Renata HalászRenata Halász, Sandra Vida, Doris Vöröš, Alen Vugrinec
Aktiv učiteljev nemščine5Mag. Bernadetta HorváthZorka Gergar, Mag. Bernadetta Horváth, Simona Hozjan, Elizabeta Tóth, Alen Vugrinec
Aktiv učiteljev matematike3Simona ŠamuHelena Antolin Tibaut, Sandra Sabo, Simona Šamu
Aktiv učiteljev družboslovnih predmetov (zgodovina, geografija, družboslovje, sociologija, filozofija, psihologija) in umetnosti (glasba, likovna umetnost)10Silvija KolaričDejan Berden, Mária Gaál, Silvija Hajdinjak Prendl, Laura Horvat, Mag. Bernadetta Horváth, Silvija Kolarič, Melita Lazar, Vesna Šašić Göntér, Tibor Tomšič, Sibila Sabo
Aktiv učiteljev naravoslovnih predmetov (biologija, kemija, fizika, naravoslovje)7Marija PolanecDaniel Bernad, Lucija Hajdinjak, Sandi Horvatič, Ildikó Kovač, Natalija Pavoševič Žoldoš, Marija Polanec
Aktiv učiteljev športne vzgoje3Attila HorváthMiha Horvat, Velimir Horvatič, Attila Horváth
Aktiv učiteljev strokovnoteoretičnih predmetov in praktičnega pouka strojne usmeritve9Dario MolnarLučka Bačič, Miran Bukovec, Attila Ftičar, Dario Molnar, Mario Raduha, Slavko Režonja, Blaž Sobočan, Janez Somi, Teodor Varga
Aktiv učiteljev strokovnoteoretičnih predmetov in praktičnega pouka ekonomske usmeritve ter informatike6Katarina FerencLučka Bačič, Alfred Feher, Katarina Ferenc, Nives Kuhar, Brigita Laj, Silvija Vučak Virant