Munkaközösségek

 

Sz. A munkaközösség megnevezése Tagok sz. A munkaközösség vezetője Tagok
1. Aktiv slavistov 4 Mag. Gabriela Zver Mag. Gabriela Zver, Lijana Hanc Krapec, Štefan Kardoš, Borut Šantak
2. A magyartanárok munkaközössége 7 Anna Dancs Anna Dancs, Aleksandra Horvat, Laura Horvat, Hermina László, Sibila Sabo, Borut Šantak, Elizabeta Tóth
3. Aktiv učiteljev angleščine in španščine 4 Sandra Vida Mojca Ficko, Renata Halász, Mag. Nataša Prendl, Sandra Vida
4. Aktiv učiteljev nemščine 3 Mag. Bernadetta Horváth Zorka Gergar, Mag. Bernadetta Horváth, Simona Hozjan, Elizabeta Tóth
5. Aktiv učiteljev matematike 3 Sandra Sabo Helena Antolin Tibaut, Sandra Sabo, Simona Šamu
6. Aktiv učiteljev družboslovnih predmetov (zgodovina, geografija, družboslovje, sociologija, filozofija, psihologija) in umetnosti (glasba, likovna umetnost) 8 Silvija Kolarič Mária Gaál, Silvija Hajdinjak Prendl, Mag. Bernadetta Horváth, Silvija Kolarič, Fortuna Lazar/Melita Lazar, Vesna Šašić Göntér, Tibor Tomšič, Jožef Gerenčer
7. Aktiv učiteljev naravoslovnih predmetov (biologija, kemija, fizika, naravoslovje) 6 Marija Polanec Daniel Bernad, Sandi Horvatič, Ildikó Kovač, Natalija Pavoševič Žoldoš, Marija Polanec, Sonja Šamu
8. Aktiv učiteljev športne vzgoje 3 Attila Horváth Velimir Horvatič, Attila Horváth, Mirjana Nađ
9. Aktiv učiteljev strokovnoteoretičnih predmetov in praktičnega pouka strojne usmeritve 8 Attila Ftičar Lučka Bačič, Mihela Baumgartner, Miran Bukovec, Attila Ftičar, Dario Molnar, Janez Somi, Slavko Režonja, Teodor Varga
10. Aktiv učiteljev strokovnoteoretičnih predmetov in praktičnega pouka ekonomske usmeritve ter informatike 6 Nives Kuhar Lučka Bačič, Alfred Feher, Katarina Ferenc, Nives Kuhar, Brigita Laj, Silvija Vučak Virant